Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Absolutorium za wyniki lepsze od planów

02 lipiec 2015

Z deficytem na poziomie 900.273,92 zł zamknięto budżet gminy Brudzew w roku 2014. To wynik lepszy niż deficyt planowany, który początkowo opiewał na kwotę 2.766.972,00zł.

Sprawozdanie finansowe będące podstawą do uchwały absolutoryjnej przedstawiła skarbnik gminy Wioletta Gadomska.

Planowany dochód przewidziano na kwotę 25.049.754,95 zł, z czego zrealizowano 24.996.960,88 zł, co dało 99,97 proc.

Wydatki bieżące stanowiły 100 proc. dochodów, a zadania zlecone 98 proc.

Planowane wydatki szacowano na kwotę 27.816.726,95 zł, z czego wykonano 25.897.234,80 zł, czyli 93,10 proc.

Dzięki oszczędnościom w inwestycjach oraz wydatkach bieżących planowany deficyt na poziomie 2.766.972,00 zł zamknął się na poziomie 900.273,92 zł.

Zobowiązania gminy w kredytach opiewają na kwotę 5.726.100,00 zł. Majątek gminy Brudzew, która cały czas inwestuje oszacowano na kwotę 60. 727.842,00 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje stałe wyraziły pozytywną opinię z wykonania budżetu w roku 2014.

Osobiste zdanie wyraził także radny Tomasz Kiciński, twierdząc, że priorytetowe inwestycje to budowa budynku socjalnego przy boisku w Brudzewie oraz droga Krwony - Janiszew, czyli inwestycje będące wciąż na etapie planów.

Podczas głosowania nad przyznaniem absolutorium dla wójta Cezarego Krasowskiego rada była jednogłośna.

- Dziękuję za absolutorium, które należy się wszystkim pracownikom urzędu oraz instytucji podległych, jak również mieszkańcom gminy Brudzew - mówił Cezary Krasowski – Zrobiliśmy inwestycje za pięć milionów złotych, zawsze staramy się dojść do konsensusu i robić tam, gdzie jest to najbardziej konieczne. Najgorzej jest, kiedy trzeba dokonywać wyborów.

Wioletta Gadomska, skarbnik gminy zwana gminnym Ministrem Finansów otrzymała bukiet kwiatów podobnie jak wójt Cezary Krasowski- zwany wójtem Cezarym Krasowskim.

Zdjęcia i źródło: iturek.net

 

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech