Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


Rejestr umów 2020


Lp

Data zawarcia umowy

Znak umowy

Przedmiot umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Wartość

Treść

Uwagi

372020-04-06PMR.6831.9.2020PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ W MSC. GALEWUSŁUGI GEODEZYJNE PAWEŁ CICHOŃ, UL. TURKOWSKA 29,62-720 BRUDZEW1600.00Podgląd
362020-03-16PMR.6823.8.2018wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej obręb Kwiatków z przeznaczeniem do nabycia przez Gminę BrudzewMaria Kołodziejczak "Arenda Wycena Nieruchomości"400.00Podgląd
352020-03-16PMR.6823.5.2020wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną w msc. KolnicaMaria kołodziejczak "Arenda Wycena Nieruchomości"3600.00Podgląd
342020-03-239/PSD/2020Umowa o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Wojewoda Wielkopolski38921.10Podgląd
332020-02-28umowa zleceniaopracowania dokumntacji:Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego, oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klazuli "zRyszard Kujawski - Kancelaria Consulingowa - Usługowa "Efekt" ul. 11 Dywizjonu Artlerii konnej 6/73444.00Podgląd
322020-02-27PMR.6831.4.2020Podział działki oznaczonej nr ewidencyjnym 133 o pow. 0,79 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Izabelin, gmina Brudzew stanowiącej własność Gminy Brudzew Usługi geodezyjne Paweł Cichoń1600.00Podgląd
312020-02-14IOŚ.6236.2.2018Usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowaniaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.20000.00Podgląd
302020-02-14PMR.7021.5.2020Aneks nr 2 do umowy użyczeniaStowarzyszenie "Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząblicach"Podgląd
292020-01-30PMR.6823.4.2020Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 54/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kolnica,przeznaczonej do nabycia przez Gminę Brudzew.ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOŁODZIEJCZAK MARIA- Edyta Ostrowska450.00Podgląd
282020-01-30PMR.6823.3.2020Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 194, położonej w obrębie geodezyjnym Bratuszyn,przeznaczonej do nabycia przez Gminę Brudzew.ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOŁODZIEJCZAK MARIA- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
272020-01-30PMR.7021.4.2020Umowa na wykonanie w budynkach świetlic na terenie Gminy Brudzew obowiązkowych prac kominiarskichZakład Kominiarski Tylka Józef1992.60Podgląd
262020-01-02OR.2150.1.2020Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuPiotr Karwacki530.00Podgląd
252020-01-02OR.2150.7.2020Przyjmowanie odpadów komunalnych w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie, przy ul. PólkoWojciech KaszyńskiPodglądWartość umowy zawarta w treści
242020-01-02OR.2150.6.2020Zapewnienie sprawnego funkcjonowania OSP w Brudzewie w Krajowym Systemi Ratowniczo-Gaśniczym - współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w Turku - i inne (zawarte w treści)Henryk Świętochowski530.00Podgląd
232020-01-02OR.2150.5.2020Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Koźminie, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuAndrzej Koral330.00Podgląd
222020-01-02OR.2150.4.2020Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuGrzegorz Rosiak530.00Podgląd
212020-01-02OR.2150.3.2020Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuTomasz Maciaszek530.00Podgląd
202020-01-02OR.2150.2.2020Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuZbigniew Synenko530.00Podgląd
192020-01-23IOŚ.271.6.2019Umowa świadczenia usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej zasilanej z punktów poboru energii.Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
182020-01-15PMR.2151.2.2020Umowa na opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień a także analiz, warunków i zasad zagospodarowania terenumgr inż. arch. Marian Lis3333.00Podgląd
172020-01-15PMR.2151.1.2020Umowa na opracowanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień , a także analiz, warunków i zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy mgr inż. arch. Marian Lis18900.00Podgląd
162020-01-02IOŚ.7031.4.2020Umowa na transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 200132UNITRANS Marcin KempysPodglądWartość umowy zawarta w treści
152020-01-23IOŚ.2601.1.2020Umowa sprzedaży piasku i pospółki na potrzeby utrzymania dróg gminnych wraz z transportem na plac Zakładu Gospodarki Komunalnej.Transport i Sprzedaż Kruszyw Kiciński Jerzy49000.00Podgląd
142020-01-02IOŚ.7031.3.2020Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, transporu oraz zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznychElektrorecykling sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
132020-01-02IOŚ.7021.2.2020Umowa wynajmu miejsca o powierzchni ok 1,5m2 znajdujące się w Gminnej Hali Sportowej pod instalację automatu samosprzedającego z napojami zimnymiSNACK LAND Mateusz Walkowski123.00Podgląd
122020-01-16PMR.7021.1.2020Umowa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji drobnych robót remontowych i budowlanych realizowanych przez Gminę Brudzew lub jednostki organizacyjne GminyBiaMar Urszula Krysiak14022.00Podgląd
112020-01-10OR.2151.2.2020Umowa na obsługę w dziedzinie BHP i PPOŻSzkolenia i doradztwo BHP i PPOŻ Matczak Krzysztof250.00Podgląd
102020-01-23OR.2151.3.2020Umowa o świadczenie pomocy prawnejAgnieszka Rzetecka-Gil4580.00Podgląd
92020-01-02IOŚ.7031.2.2019Aneks nr 1 do umowy z dnia 02.01.2019r.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w TurkuPodgląd
82020-01-02IOŚ.7031.1.2019Aneks nr 1 do umowy z dnia 02.01.2019r.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w TurkuPodgląd
72019-12-30IOŚ.272.5.2019Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Brudzew.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie278548.20Podgląd
62019-12-23PMR.6845.4.2019Umowa dzierżawy gruntów celem ustawienia na nich pojemników metalowych w ilości 7 szt. z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczychWielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża443.52Podgląd
52019-12-23IOŚ.6230.3.2019Umowa dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: Środowisko oczyszczamy- AZBEST usuwamy"Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 52500.00Podgląd
42020-01-08OR.2151.1.2020Wykonanie na potrzeby promocji Gminy Brudzew 6 sztuk rzeźb w drewnie o wysokości ok. 30cm przedstawiających postać rycerza z herbem Gminy Brudzew z napisem "Gmina Brudzew" na podstawiePiotr Staszak576.88Podgląd
32019-12-31OR.031.1.2019Porozumienie w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu TureckiegoPowiat TureckiPodgląd
22019-12-17OR.2630.3.2019Umowa świadczenia usług pocztowych w roku 2020.Poczta PolskaPodgląd
12019-12-27OR.2150.53.2019Obsługa muzyczna jubileuszy małżeńskich 25 i 50 lecia pożycia małżeńskiego w dniu 28 grudnia 2019r.Bartłomiej Szczap600.00Podgląd
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech