Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


Umowy dzierżawy - potwierdzanie

Wójt Gminy Brudzew informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020, poz. 174), zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla gminy Brudzew prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Turku).

Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 u.s.r. wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Wójt Gminy Brudzew lub osoby działające z jego upoważnienia będą potwierdzały zawarcie ww. umowy, tylko w przypadku zawarcia jej w obecności tych osób.

Nadmienia się również, że na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech