Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


Rejestr umów 2021


Lp

Data zawarcia umowy

Znak umowy

Przedmiot umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Wartość

Treść

Uwagi

1342021-12-30RPI.272.9.2021Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznychOświetlenie Uliczne i Drogowe PodglądWartość umowy zawarta w treści.
1332021-12-29RPI.272.8.2021Zagospodarowanie pochodzących z terenu Gminy Brudzew z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami KomunalnymiPodglądWartość umowy zawarta w treści.
1322021-12-23RPI.272.7.2021Realizacja usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Brudzew w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2024Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejPodglądWartość umowy zawarta w treści.
1312021-12-23RSG.7031.22.2021Wykonanie usługi polegającej na wstawieniu kontenerów, pojemników, worków oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytworzonych w miejscach publicznych Gminy Brudzew.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunaknej i MieszkaniowejPodglądWartość umowy zawarta w treści
1302021-12-20RPI.7151.3.2021Umowa najmu lokalu użytkowegoIrena Kowalska100.00Podgląd
1292021-12-16PPM.6822.3.2020Odpłatne przekazanie urządzenia wodociągowego Krystian Nawrocki, Karolina Nawrocka 23816.48Podgląd
1282021-12-23RPI.6822.2.2021Odpłatne przekazanie odcinka sieci kanalizacyjnej Emil Adamczyk41400.00Podgląd
1272021-11-24PMR.2151.5.2.2021Sporządzenie opinii architektoniczno - urbanistycznej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowych w msc. Kolnica Anna Białecka Śliwa350.00Podgląd
1262021-12-01RPI.6823.4.2021Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa gmina BrudzewARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Kołodziejczak Maria500.00Podgląd
1252021-12-01RPI.6822.2.2021Sporządzenie opini w zakresie określenia wartości rynkowej odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w msc. Brudzew, ul. TurkowskaARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Kołodziejczak Maria200.00Podgląd
1242021-11-24PMR.2151.4.3.2021Opinia architektoniczno - urbanistyczna mgr inż. arch. Marian Lis350.00Podgląd
1232021-09-14RPI.2151.4.2021Opracowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszerzenia terenów inwestycyjnych.mgr inż. arch.Marian Lis, mgr inż. Katarzyna Marszałek-Łabuda, Henryka Twardowska 36000.00Podgląd
1222021-11-22RI.041.8.2021Umowa o partnerstwie do Programu Kolej + Wojewódzki Urząd WielkopolskiPodglądUmowy pomiędzy powiatami Tureckim i Konińskim więcej informacji w umowie
1212021-11-22RPI.6830.7.2021Ustalenie granic działek Anna Cichoń - Usługi Geodezyjne1800.00Podgląd
1202021-11-24PMR.2151.5.3.2021Opinia architektoniczno - urbanistyczna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowych w msc. Kolnica Agnieszka Wiśniewska - Pracownia Usług Projektowych350.00Podgląd
1192021-11-24PMR.2151.4.2.2021Opinia architektoniczna - urbanistyczna do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzew w obrębie wsi: Bierzmo, Olimpia,Tarnowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Agnieszka Wiśniewska- Pracownia Usług Projektowych350.00Podgląd
1182021-11-24PMR.2151.5.1.2021sporzadzenie opinii architektoniczno-urbanistycnzej do projketu uchwaly w sprawie msc. planu zagospodarowania przestrzenengo dla terenów mieszkaniowych w msc. Kolnicamgr inż.arch. Andrzej Wydro350.00Podgląd
1172021-11-24PMR.2151.4.1.2021SPORZĄDZENIE OPINII ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DO PROJEKTU UCHWA LY W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gMINY bRUDZEW W OBRĘBIE WSI; BIERZMO, OLIMPIA, TARNOWA Andrzej Wydro350.00Podgląd
1162021-12-06RPI.041.10.4.2021Wykonanie i dostawa grilla na potrzeby sołectwa Tarnowa Konrad Robaszek2430.00Podgląd
1152021-10-13RPI.7151.2.2021Najem części dachu o powierzchni ok. 1m2 na budynku Urzędu Gminy Brudzew.Spółka Fiberhost S.A.120.00Podgląd
1142021-09-20RPI.6830.6.2021Wykonanie regulacji geodezyjnej drogi wewnętrznej w msc. GłowyUsługi Geodezyjne Anna Cichoń5000.00Podgląd
1132021-11-02OR 2150 12 2021Prowadzenie prelekcji podczas spotkań informacyjnychz zakresu programu "Czyste powietrze" i ochrony powietrza w ramach działań edukacyjno - informacyjnych dla mieszkańców Gminy BrudzewAldona Gruchot135.00Podgląd
1122021-11-12RPI.041.5.3.2021Umowa dotacji przedsięwzięcia pn. "Środowisko oczyszczamy- AZBEST usuwamy " - realizacja proekologiczna przedsięwzięcia na terenie gminy Brudzew.WFOŚiGW w Poznaniu59500.00Podgląd
1112021-11-12RPI.041.10.3.2021Umowa o udzielenie pomocy finansowej na projekt " Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej"Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego7000.00Podgląd
1102021-11-12RI.041.9.1.3.2021Wykonanie sołeckich strategii rozwoju na okres 5 lat dla sołectwa Brudzyń i MarulewAnita Kubicka2000.00Podgląd
1092021-11-12RI.041.9.1.4.2021Wykonanie sołeckich strategii rozwoju na okres 5 lat dla sołectwa Brudzew oraz CichówUsługi Doradczo Szkoleniowe "O.N.E." Aleksandra Brzęcka2000.00Podgląd
1082021-10-13IOŚ.605.1.2021Wykonanie zadania polegającego na realizacji projektu pn. "ODPADY TO NIE ŚMIECI, lecz cenne surowce- utworzenie na terenie gminy Brudzew przestanków recyklingu służących praktycznej edukacji" dofinansowanego z WFOŚiGW w PoznaniuStudio MARTIN Mariusz Guman69003.00Podgląd
1072021-10-12RSG.6332.11.2021Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu PaństwaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie98.00Podgląd
1062021-10-14IOŚ.605.1.2021Umowa dotacji projektu "Odpady to nie śmieci..."WFOŚiGW w Poznaniu74000.00Podgląd
1052021-10-21RSG.6124.1.2021Analiza dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania wyjaśniającego w ramach procedury uznania za zakończoną rekultywacji w kierunku wodnym na części terenów pogórniczych zbiornika Koźmin oraz sporządzenie opinii naukowej oceniającej przedmiot rekultywacLECTURER Sylwester Kraśnicki4000.00Podgląd
1042021-10-27PMR.6822.6.2017Umowa w sprawie odpłatnego przekazania urządzenia wodociągowegoJolanta i Zbigniew Głodni26231.50Podgląd
1032021-10-08RPI.041.3.2021Udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Miododajny domek dla owadów"Województwo Wielkopolskie19180.00Podgląd
1022021-10-19RI.7013.11.3.2021Budowa altany, utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową oraz grilla na potrzeby Sołectwa Krwony w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krwony"PHU EKO-BRUK Lidia Uznańska35891.40Podgląd
1012021-10-04RI.7013.9.2.2021Dostawa materiałów na budowę wiaty grillowej na potrzeby Sołectwa Izabelin w ramach projektu "W Izabelinie wiata powstanie i miejscem spotkań się stanie" złożonego w XI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"Janik Bogusław28200.00Podgląd
1002021-10-13RSG.6230.3.2021Wykonanie usługi związanej z usuwaniem azbestu.PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
992021-10-04OR.2151.7.2021Wykonanie ławki drewnianej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janiszewie oraz stołu drewnianego stanowiącego wyposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Marulew.Piotr Staszak1640.00Podgląd
982021-10-08RPI.6831.13.2021Podział nieruchomości oznaczonej nr ewid. dzialki 104/12 o pow. 0,04 ha, stanowiącej własność Gminy BrudzewUsługi Geodezyjne Anna Cichoń1800.00Podgląd
972021-09-15RPI.7151.1.2021Umowa najmu lokalu użytkowegoALIOR LEASING Spółka z o.o.50.00Podgląd
962021-07-16RI.041.7.2021Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krwony"Województwo Wielkopolskie20000.00Podgląd
952021-07-16RI.041.4.2021Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "W Izabelinie wiata powstanie i miejscem spotkań się stanie"Wojwództwo Wielkopolskie30000.00Podgląd
942021-05-05IOŚ.041.2.2017Umowa o dofinansowanie Projektu pt. "Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych"Zarząd Województwa Wielkopolskiego6339417.00Podgląd
932021-08-09RI.041.7.3.2021Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na potrzeby Sołectwa Krwony w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krwony"Damart Damian Smelczyński34107.00Podgląd
922021-08-05RI.041.4.3.2021Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowości IzabelinDamart Damian Smelczyński17740.00Podgląd
912021-09-23RSG.7031.5.2021Jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie żużytych opon zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w BrudzewieKON-WIT RECYKLINGPodglądWartość umowy zawarta w treści
902021-09-01OR.2151.5.2021Przetłumaczenie na polski język migowy informacji o zakresie działalności Urzędu Gminy Brudzew. Wykonanie nagrania wideo tłumaczenia.MIGADA Adrianna Brzoska350.00Podgląd
892021-09-14RPI.7013.25.2021Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy BrudzewBUDOFACH Ryszard Kasprzak159410.94Podgląd
882021-09-14RPI.2151.3.2021Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzew w obrębie wsi: Bierzmo, Olimpia, Tarnowa Anna Białecka-Śliwa15800.00Podgląd
872021-09-08RPI.6831.8.2021Podzial nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi: 68/2, 68/4 obręb geodezyjny Dąbrowa w celu poszerzenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy BrudzewUsługi geodezyjne Anna Cichoń1600.00Podgląd
862021-09-08RPI.272.4.2021Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy BrudzewROL-DRÓG Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane557382.83Podgląd
852021-09-09CUW.0711.3.2021Umowa na dowożenie i opiekę ucznia.Agnieszka SynenkoPodglądWartość umowy zawarta w treści
842021-09-02CUW.0711.2.2021Umowa na dowożenie i opiekę ucznia.Anna WąsikiewiczPodglądwartość umowy zawarta w treści
832021-08-16RPI.6823.1.2021Wykonanie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 119 o pow. 1,21 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kwiatków, na potrzeby zamiany pomiedzy Gminą Brudzew a PAK KWB Adamów S.A. w likwidacjiESTIMATO Wycena Nieruchomości Jolanta Jeziorska800.00Podgląd
822021-09-03OR.2151.6.2021Wykonanie 9 szt. przęseł dekoracyjnego potu o wymiarach 2m x 90 cm, wykorzystywanego na imprezy organizowane przez Gminę BrudzewPiotr Staszak1370.00Podgląd
812021-08-17RPI.6840.2.2021Określenie w formie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 633/5 o pow. 0,0413 ha położonej w obrębie geodezynym KoźminARENDA Wycena Nieruchomości Kołodziejczak Maria500.00Podgląd
802021-08-20RI.272.3.2021Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza w msc. GalewP.H.U. "EKO-BRUK"394997.77Podgląd
792021-08-12PPM.6840.1.2021Wycena nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 879/1ARENDA Wycena Nieruchomości Kołodziejczak Maria450.00Podgląd
782021-07-26RSG.7322.3.2021Umowa o dofinansowanie udziału w targach EXPO REAL 2021 w Monachium w dniach 11-13 października 2021Województwo Wielkopolskie70000.00Podgląd
772021-07-19OR.2150.10.2021Wykonanie oprysku na chwasty na boisku sporowym przy ul. Piaski w BrudzewieRyszard Piechocki300.00Podgląd
762021-03-04OR.02.1.2021Umowa uczestnictwa w projekcie Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Pólnocno-ZachodniegoFundacja Wspierania Zrównoważonego RozwojuPodgląd
752021-06-10RSG.6131.3.2021Usunięcie 2 drzew wraz z frezowaniem pni na terenie Gminy BrudzewREN-TECH Renata Karbowa648.00Podgląd
742021-06-07RPI.6830.3.2021Aneks nr 1 do umowy z dnia 12 maja 2021r.Usługi Geodezyjne Paweł CichońPodgląd
732021-06-02RSG.6332.11.2021Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z zaznaczoną powierzchnią użytkowania przez następujące budowle: 1. przejście kolektora kanalizacji sanitarnej- Kielbaska Duża w msc. Brudzew 2. przejście wodociągu- Kiełbaska Duża w msc. Brudzew 3. wyUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń950.00Podgląd
722021-05-20PPM.6850.1.2021Aneks nr 1 do umowy użyczeniaWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPodgląd
712021-06-04RI.272.2.2021Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości TarnowaHYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.1507980.00Podgląd
702021-06-04RI.272.1.2021Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w BrudzewieP.P.H.O. "MISZBUD"908516.51Podgląd
692021-05-18PMR.6822.6.2017Sporządzenie opinii w zakresie określenia wartości infrastruktury wodociągowej- odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w msc. Brudzew o długości 255mb, biegnącej w ciągu działek, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 88/20 i 88/21 położonych w obrębie geodezyjArenda Wycena Nieruchomości Kołodziejczak Maria200.00Podgląd
682021-04-29RPI.6840.1.2021Wycena nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 347 o pow. 0,21 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Brudzew, gmina Brudzew, stanowiącej własność Gminy Brudzew, planowanej do sprzedażyArenda Wycena Nieruchomości Kołodziejczak Maria400.00Podgląd
672021-05-18PPM.6822.3.2020Sporządzenie opinii w zakresie określenia wartości infrastruktury wodociągowej- odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w msc. Cichów o długości 140mb, biegnącej w ciągu działek, oznaczonych nr ewidencyjnymi 353, 354,355,356,357 i 191/4 w związku z planArenda Wycena Nieruchomości Kołodziejczak Maria200.00Podgląd
662021-01-11PPM.6850.1.2021Umowa użyczenia lokalu użytkowegoWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPodgląd
652021-05-12RPI.6830.3.2021Wykonanie obustronnego ustalenia przebiegu granic wraz ze stabilizacją znaków granicznych na działkach stanowiących własność Gminy BrudzewUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń15000.00Podgląd
642021-05-13RSG.6140.3.2021Wykonanie usług polegających na sterylizacji i kastracji psów na terenie gminy Brudzew, należących do mieszkańców gminy BrudzewVET LECZNICA BRUDZEW Piotr Kwieciński & Adam Kwieciński Spółka jawnaPodglądWartość umowy zawarta w treści
632021-04-23RPI.6830.2.2021Wznowienie znaków granicznych nieruchomości stanowiących drogę, będącą własnością Gminy Brudzew, oznaczoną numerami ewidencyjnymi 53/7 oraz 53/8 Usługi geodezyjne Paweł Cichoń1400.00Podgląd
622021-03-22PPM.6831.14.2021Podział działki oznaczonej nr ewidencyjnym 879 położonej w obrębie geodezyjnym Krwony, gmina Brudzew, stanowiącą drogę będącą własnością Gminy BrudzewUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń2000.00Podgląd
612021-04-19OR.2151.4.2021Wykonanie filmu reklamowego związanego z promocją oddziału przedszkolnego w miejscowości Chrząblice.Patryk Bajdek470.00Podgląd
602021-04-01OR.2150.9.2021Koszenie, podkaszanie, wałowanie boiska sportowego przy ul. Piaski w Brudzewie oraz terenu w obrębie ogrodzenia boiska sportowegoGrzegorz Ratajczyk1100.00Podgląd
592021-04-19RPI.7013.20.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dotyczącej zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Krwony"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak2460.00Podgląd
582021-04-19RPI.7013.19.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dotyczącej zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Janów"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak2460.00Podgląd
572021-04-19RPI.7013.18.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dotyczącej zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Cichów"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak2460.00Podgląd
562021-04-19RPI.7013.17.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dotyczącej zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Koźmin"P.H.U."ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak2460.00Podgląd
552021-04-19RPI.7013.16.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dotyczącej zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Janiszew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak2460.00Podgląd
542021-04-19RPI.7013.15.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dotyczącej zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Brudzyń"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak2460.00Podgląd
532021-03-31RSG.6131.12.1.2021Wykonanie cięć pielęgnacyjnych 25 szt. drzew wraz ze zrębkowaniem gałęzi na terenie Placu Wolności działka nr 250/4 gmina BrudzewKERRIA Piórkowski sp.j.5940.00Podgląd
522021-03-30RSG.6131.12.2021Wycinka 2 szt. drzew oraz cięcia pielęgnacyjne 40 szt. drzew wraz z frezowaniem pni i zrębkowaniem gałęzi na terenie parku dworskiego w Kolnicy- działka nr 54/9, gmina BrudzewKERRIA Piórkowski sp.j.21600.00Podgląd
512021-03-24PKO/WiA/4/2021Świadczenie usługi wsparcia i aktualizacji Systemu, polegającej na pomocy w eksploatacji oprogramowania udzielanej użytkownikowi przez Usługodawcę, naprawie błędów oraz dostępie do aktualizacji i poprawek oprogramowaniae-Instytucja.pl Sp. z o.o.4800.00Podgląd
502021-02-24RI.7013.8.2021Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową dla zadania pn. "Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Pólko w msc. Brudzew"PRO-EKO PROJEKT Sp. z o.o.9000.00Podgląd
492021-04-01OR.2151.3.2021Świadczenie usługi tłumacza języka migowego osób uprawnionych, chcących załątwić sprawę w Urzędzie Gminy BrudzewMIGADA Adrianna BrzoskaPodglądWartość umowy zawarta w treści
482021-02-26RI.7013.3.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej w msc. Bogdałów Kolonia, gmina Brudzew"Biuro Projektowe Martyna Maciejewska8000.00Podgląd
472021-02-16IOŚ.7013.6.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Brudzyń-Tarnowa, gmina Brudzew"Jacek Socha5500.00Podgląd
462021-03-03IOŚ.7013.12.2021Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadanie pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na ul. Turkowskiej w Brudzewie"Jacek Socha1500.00Podgląd
452021-02-25IOŚ.7013.13.2021Wykonanie dokumentacji projektowej tevchniczno-kosztorysowej dotyczącej modernizacji instalacji c.o. w ramach zadania "Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca, dociepleniem stropodachów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole PodstawowejBiuro Projektowo-Usługowe "ELIPSO" Kulesa Andrzej29520.00Podgląd
442021-02-11RI.041.9.1.2021Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju na okres 5 lat dla sołectw Krwony i Kolnica uczestniczących w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"Usługi Doradczo Szkoleniowe "O.N.E." Aleksandra Brzęcka2000.00Podgląd
432021-02-11RI.041.9.1.2021Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju na okres 5 lat dla sołectw Tarnowa i Izabelin uczestniczących w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"Anna Wieczorek2000.00Podgląd
422021-02-11RSG.7031.5.2021Aneks nr 1 do umowyKON-WIT RECYKLINGPodgląd
412021-02-22PPM.6822.2.2020Wykonanie wyceny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kolnica, będącej przedmiotem przejęcia przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę wewnętrznąARENDA WYCENA I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI450.00Podgląd
402021-02-22PPM.6812.1.2021Wycena nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koźmin, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Brudzew, planowanej do sprzedaży.ARENDA WYCENA I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI450.00Podgląd
392021-02-04PPM.6845.1.2021Aneks nr 1 do umowyWielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu443.52Podgląd
382021-01-28RSG.7031.5.2021Jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych opon zgromadzonych w PSZOKKON-WIT RECYKLINGPodglądWartość umowy zawarta w treści
372021-02-12OR.426.1.2021Umowa na realizację zadania z zakresu rozwoju sportuGminny Klub Sportowy "Kasztelania"173000.00Podgląd
362021-02-12OR.2150.8.2021Wykonywanie na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie usługi psychologa.Psychoterapia Emocji i Rozwój Osobisty Julia Kowalska100.00Podgląd
352021-01-04OR.2150.5.2021Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Koźminie, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuAndrzej Koral330.00Podgląd
342021-01-04OR.2150.7.2021Przyjmowanie odpadów komunalnych w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie, przy ul. PólkoWojciech KaszyńskiPodglądWarość umowy zawarta w treści
332021-01-04OR.2150.6.2021Zapewnienie sprawnego funkcjonowania OSP w Brudzewie w Krajowym Systemi Ratowniczo-Gaśniczym - współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w Turku - i inne (zawarte w treści)Henryk Świętochowski530.00Podgląd
322021-01-04OR.2150.4.2021Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuGrzegorz Rosiak530.00Podgląd
312021-01-04OR.2150.3.2021Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuTomasz Maciaszek530.00Podgląd
302021-01-04OR.2150.2.2021Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuZbigniew Synenko530.00Podgląd
292021-01-04OR.2150.1.2021Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuPiotr Karwacki530.00Podgląd
282021-01-11RSG.7031.4.2021Usługa transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 200132 (leki inne niż wymienione w 200131)UNITRANS Marcin KempysPodglądWartość umowy zawarta w treści
272021-01-18PPM.6845.1.2021Dzierżawa części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy BrudzewWielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża443.52Podgląd
262021-01-29CUW.3153.1.2021Umowa dotacji celowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku.Domowy Żłobek "Jaś i Małgosia"PodglądWartość umowy zawarta w treści
252021-01-18RI.7021.7.2.2021Wykonanie w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy Brudzew obowiązkowych prac kominiarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zakład Kominiarski Józef Tylka1992.60Podgląd
242021-01-11RI.7021.2.2021Wykonanie w budynku Gminnej Hali Sportowej obowiązkowych prac kominiarskich zgodnie z obowiązującymi przepisamiZakład Kominiarski Józef Tylka221.40Podgląd
232021-01-20RI.7021.7.3.2021Obowiązek pełnienia funkcji Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji drobnych robót remontowych i budowlanych realizowanych przez Gminę Brudzew lub jednostki organizacyjne G"BiaMar" Urszula Krysiak17712.00Podgląd
222021-01-25PMR.2151.3.2020Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowych w msc. KolnicaMarian Lis, Marszałek- Łabuda Katarzyna KON-INWEST, Henryka Twardowska25000.00Podgląd
212021-01-18PPM.2151.2.2021Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Brudzew w roku 2021.Marian Lis370.00Podgląd
202021-01-18PPM.2151.1.2021Opracowywanie w fomie pisemnej i elektronicznej projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Brudzew w roku 2021Marian Lis270.00Podgląd
192021-01-25PPR.7031.1.2021Wykonanie w budynkach stanowiących własność Gminy Brudzew obowiązkowych prac kominiarskich.Zakład Kominiarski Józef Tylka567.03Podgląd
182021-01-04RSG.7031.3.2021Porozumienie współpracy dotyczące kompleksowej obsługi w zakresie odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych ELEKTRORECYKLING S.A.Podgląd
172021-01-02RI.7021.4.2021Umowa najmu zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Piaski w BrudzewieGKS "KASZTELANIA"400.00Podgląd
162021-01-02RI.7021.2.2021Umowa najmu pomieszczeń hali sportowej w BrudzewieGKS "KASZTELANIA"100.00Podgląd
152021-01-22OR.2151.2.2021Wukonanie napisów do nagrań z Sesji Rady Gminy Brudzew, przygotowanie transkrypcji z nagrań, wraz z podziałem na mówców (bez ich identyfikacji)Mateusz Wotalski220.00Podgląd
142021-01-18PPM.7151.1.2021Umowa najmu lokalu użytkowegoKowalska Irena56.74Podgląd
132020-12-31RSG.602.1.2021Porozumienie dot. Promocji Programu oraz realizacji Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Brudzew WFOŚiGW w PoznaniuPodgląd
122020-12-29RI.272.5.2020Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnychMiejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.270567.00Podgląd
112020-12-29RSG.603.1.2020Pełen monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w msc. SmolinaSALUBRIS Sp. z o.o.3837.60Podgląd
102021-01-04OR.2151.1.2021Obsługa Urzędu Gminy Brudzew w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pełnej realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pchrony przeciwpożarowejSzkolenia i doradztwo BHP i PPOŻ Matczak Krzysztof250.00Podgląd
92020-12-29RSG.7322.1.2021Określenie zasad udziału JST w projekcie "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa WielkopolskiegoWojewództwo WielkopolskiePodgląd
82021-01-04RSG.7031.2.2021Usługi polegające na wstawieniu kontenerów, pojemników, worków oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytworzonych w miejscach publicznych Gminy BrudzewPGKiM Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
72021-01-04RSG.7031.1.2021Wyposażenie w odpowiednie pojemniki/kontenery Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie oraz odbiór, transport i zagospodarowanie w odpowiedniej instalacji odpadów komunalnych gromadzonych w PSZOKPGKiM Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
62020-12-31PMR.6845.1.5.2020Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brudzew.Joanna Grzelczak2900.00Podgląd
52020-12-31PMR.6845.1.4.2020Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brudzew.Jan Bogacki2140.00Podgląd
42020-12-31PMR.6845.1.3.2020Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brudzew.Mariusz Siwek50.00Podgląd
32020-12-30PMR.6845.1.2.2020Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brudzew.Andrzej Nita1400.00Podgląd
22020-12-29PMR.6845.1.1.2020Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brudzew.Marcin Michalak6312.00Podgląd
12020-12-23RSG.6140.4.2020Umowa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w TurkuPGKiM Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech