Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


Rejestr umów 2018


Lp

Data zawarcia umowy

Znak umowy

Przedmiot umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Wartość

Treść

Uwagi

2002018-12-10PMR.7230.113/I/2018Umowa na umieszczenie urządzenia- wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnegoTomasz FilipiakPodgląd
1992018-11-28OR.2630.6.2017Aneks do umowy realizacji usług powszechnych- wysyłanie korespondencji Poczta Polska Spółka AkcyjnaPodgląd
1982018-12-28OR.2150.34.2018Obsługa muzyczna jubileuszy małżeńskich 25 i 50 lecia pożycia małżeńskiegoMaciej Dygas600.00Podgląd
1972018-12-19PMR.7230.119.II.2018Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej.RCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością48.87Podgląd
1962018-12-19PMR.7230.119.III.2018Umowa na oddanie do korzystania części gruntu stanowiącego własność Gminy Brudzew celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. BrudzewRCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością184.50Podgląd
1952018-12-28Aneks Nr 1Aneks do umowy Nr RG 6840.3.2013ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Edyta OstrowskaPodgląd
1942018-12-21IOŚ.272.9.2018Zagospodarowanie przez Wykonawcę, pochodzących z terenu Gminy Brudzew z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych takie jak tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji aMiejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.PodglądWartość umowy wskazana w treści.
1932018-12-24IOŚ.272.9.2018Wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Brudzew w podziale na zmieszane, segregowane oraz popioły, żużle i pyły z kotłów domowych w zakresie zgodnym z postanowieniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.911969.28Podgląd
1922018-12-213/GBZ/2018Umowa określająca warunki i zasady współpracy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Turku.PGKiM Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
1912018-10-18IOŚ.7013.32.2018Wykonanie robót w technologii zaprojektuj- wybuduj- zadanie pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Brudzyń, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak12300.00Podgląd
1902018-11-30IOŚ.7013.29.2018Wykonanie robót w technologii zaprojektuj- wybuduj- zadanie pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak7380.00Podgląd
1892018-11-30IOŚ.7013.28.2018Wykonanie robót budowlanych w technologii zaprojektuj- wybuduj- zadanie pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak7380.00Podgląd
1882018-12-04IOŚ.7021.14.2018Wykonanie robót budowlanych "Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w msc. Podłużyce, gmina Brudzew".Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.128434.14Podgląd
1872018-12-03PMR.6131.95.2018Usunięcie 14 szt. drzew wraz z frezowaniem pni na terenie Gminy BrudzewREN-TECH Renata Karbowa3942.00Podgląd
1862018-10-18OR.0000.1.20181) Usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę wraz z administrowaniem tym serwerem, 2) przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla radnych, pracowników Biura Rady oraz administMW Concept Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści.
1852018-11-29RG.6840.3.2013wykonanie okreslenie wartości rynkowej poprzez sporzadzenie operatów szacunkowych (w ilości 3 sztuk)Arenda Wycena Nieruchomości - Edyta Ostrowska1350.00Podgląd
1842018-11-26RG.6843.2.2018wykonanie określenia wartości rynkowej nieruchomości Gminy Brudzew oznaczonej nr ewidencyjnym 355/5Arenda Wycena Nieruchomości Kołodziejczak Maria400.00Podgląd
1832018-11-15106.II.2018umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w pasie dróg wewnętrznych oznaczonych nr geodezyjnym 72, 75, 88 obręb geodezyjny Kolnica.RCI Sp.z.o.o.220.56Podgląd
1822018-11-19PMR.6822.6.2016Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/21 o pow. 0,2202 ha położonej w obrębie geodezyjnym Brudzew, gmina Brudzew, będącej przedmiotem przejęcia przez Gminę Brudzew z przeznaczeniem pod drARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
1812018-10-25IOŚ.3032.26.2018Umowa dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brudzew na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie przydomowej oczyszczalni ściekówAldona Zawarska4000.00Podgląd
1802018-10-24PMR.7230.99.2018Umowa na umiesczenie urządzenia - wykonanie rurociągu kablowego celem lokalizacji szerokopasmowej sieci światłowodowejRCI Sp. z o.o.Podgląd
1792018-11-02PMR.7230.101.III.2018Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. KolnicaSpółka RCI3286.56Podgląd
1782018-10-16PMR.6830.7.2018Wykonanie podziału 38 działek położonych w obrębie geodezyjnym Wincentów, gmina Brudzew Biuro Usług Geodezyjnych GEO-KOM-PAP Krystian Krawczyk28500.00Podgląd
1772018-10-22PMR.6831.16.2018Wykonanie podziału działki oznaczonej nr ewidencyjnym 327 o pow. 2,46 ha, położonej w obrębie geiodezyjnym Janów, gmina Brudzew w celu poszerzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janów, oznaczonej nr ewidencyjnym 447, położonej w obrębie geodezyjnym JanóUsługi geodezyjne Paweł Cichoń1800.00Podgląd
1752018-11-05IOŚ.272.7.2018Wykonanie robót: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej- Etap I"Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.656997.24Podgląd
1742018-10-19IOŚ.7322.4.2018Wykonanie na potrzeby promocji Gminy Brudzew 6 szt. rzeźb w drewnie o wysokości ok. 30cm, przedstawiających postacie ludzkie.Piotr Staszak413.00Podgląd
1732018-10-03IOŚ.7021.5.2018Wykonanie robót budowlanych- "Remont pomieszczenia gospodarczego na ul. Piaski w Brudzewie" Usługi ślusarskie- Zbigniew Szafoni17000.00Podgląd
1722018-10-22OR.2150.33.2018Rozliczenie finansowe wyborów samorządowych.Elżbieta Kiepas1200.00Podgląd
1712018-10-15OR.2150.32.2018Przygotowanie dokumentów do rozliczenia wyborów samorządowych.Justyna Szurgot600.00Podgląd
1702018-10-01OR.2150.31.2018Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu gminy Brudzew.Agata Kujawa1500.00Podgląd
1692018-10-15OR.2150.30.20181. Przygotowanie lokalu wyborczego OKW nr 6 w Galewie do wyborów; 2. Otwieranie i zamykanie lokalu wyborczego OKW nr 6 w dniu wyborów; 3. Udostępnianie pomieszczeń niezbędnych do pracy OKW nr 6; 4. Posprzątanie lokalu wyborczego OKW nr 6 po wyborach; Mirosława Muszalska220.00Podgląd
1682018-10-15OR.2150.29.20181. Przygotowanie lokalu wyborczego OKW nr 5 w Krwonach do wyborów; 2. Otwieranie i zamykanie lokalu wyborczego OKW nr 5 w dniu wyborów; 3. Udostępnianie pomieszczeń niezbędnych do pracy OKW nr 5; 4. Posprzątanie lokalu wyborczego OKW nr 5 po wyborach; Wiesław Mankiewicz248.00Podgląd
1672018-10-15OR.2150.28.20181. Przygotowanie lokalu wyborczego OKW nr 4 w Koźminie do wyborów; 2. Otwieranie i zamykanie lokalu wyborczego OKW nr 4 w dniu wyborów; 3. Udostępnianie pomieszczeń niezbędnych do pracy OKW nr 4; 4. Posprzątanie lokalu wyborczego OKW nr 4 po wyborach; Leszek Kurcoba220.00Podgląd
1662018-10-15OR.2150.27.20181. Przygotowanie lokalu wyborczego OKW nr 3 w Janowie do wyborów; 2. Otwieranie i zamykanie lokalu wyborczego OKW nr 3 w dniu wyborów; 3. Udostępnianie pomieszczeń niezbędnych do pracy OKW nr 3; 4. Posprzątanie lokalu wyborczego OKW nr 3 po wyborach; Alina Ciesielska248.00Podgląd
1652018-10-15OR.2150.26.20181. Przygotowanie lokalu wyborczego OKW nr 2 w Brudzewie do wyborów; 2. Otwieranie i zamykanie lokalu wyborczego OKW nr 2 w dniu wyborów; 3. Udostępnianie pomieszczeń niezbędnych do pracy OKW nr 2; 4. Posprzątanie lokalu wyborczego OKW nr 2 po wyborach;Anna Kowalewska220.00Podgląd
1642018-10-15OR.2150.25.20181. Przygotowanie lokalu wyborczego OKW nr 1 w Brudzewie do wyborów; 2. Otwieranie i zamykanie lokalu wyborczego OKW nr 1 w dniu wyborów; 3. Udostępnianie pomieszczeń niezbędnych do pracy OKW nr 1; 4. Posprzątanie lokalu wyborczego OKW nr 1 po wyborach;Paweł Szkop220.00Podgląd
1632018-10-15OR.2150.24.2018Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Galewie.Jan Szafrański360.00Podgląd
1622018-10-15OR.2150.23.2018Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Krwonach.Aleksandra Karbowy360.00Podgląd
1612018-10-15OR.2150.22.2018Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Koźminie.Agnieszka Waliszek417.00Podgląd
1602018-10-15OR.2150.21.2018Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Janowie.Renata Wotalska360.00Podgląd
1592018-10-15OR.2150.20.2018Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Brudzewie.Radosław Chamera417.00Podgląd
1582018-10-15OR.2150.19.2018Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Brudzewie.Rafał Borkowski360.00Podgląd
1572018-10-04IOŚ.3032.25.2018Umowa dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Darmara Kołodziejek4000.00Podgląd
1562018-10-01OR.2150.18.2018Wykonywanie następujących czynności: 1. prowadzenie stałego rejestru wyborców; 2. przygotowanie oraz wyłożenie do sprawdzenia spisów osób uprawnionych do głosowania; 3. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania; 4. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów Anna Strzelińska1500.00Podgląd
1552018-10-01OR.2150.17.2018Wykonywanie następujących czynności: 1. obsługa oraz zapewnienie techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych; 2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW); 3. zwoływanie iTomasz Józefowicz1500.00Podgląd
1542018-10-01OR.2150.16.2018Wykonywanie zadań pełnomocnika gminnego do spraw informatyki.Piotr Wotalski1510.00Podgląd
1532018-10-01RG 72241-8/09Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/20 o pow. 0,1949 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kolnica, gmina Brudzew, przeznaczonej do sprzedaży.ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
1522018-09-13IOŚ.7013.25.2018Realizacja zamówienia pn. "Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i boiska wielofunkcyjnego przy SP Koźmin".Dawar Sport Sp. z o.o. 104181.00Podgląd
1512018-07-12IOŚ.7013.13.2018Wykonanie robót budowlanych- "Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Kozubów, gmina Brudzew" w zakresie zgodnym z kosztorysem ofertowym.BUDOFACH Zbigniew Kasprzak12000.00Podgląd
1502018-07-12IOŚ.7013.12.2018Wykonanie robót budowlanych- "Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Janów, gmina Brudzew" w zakresie zgodnym z kosztorysem ofertowym.BUDOFACH Zbigniew Kasprzak23540.00Podgląd
1492018-08-01IOŚ.7013.23.2018Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Kolskiej w Brudzewie"Jacek Socha3800.00Podgląd
1482018-08-01IOŚ.7013.22.2018Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turkowskiej w Brudzewie"Jacek Socha2800.00Podgląd
1472018-09-21PMR.6830.7.2018Ustalenie obustronne przebiegu granic działki stanowiącej własność Gminy Brudzew, oznaczonej nr ewidencyjnym 79, położonej w obrębie geodezyjnym Tarnowa, gmina Brudzew oraz nr ewidencyjnym 441/2 położonej w obrębie geodezyjnym Janów, gmina BrudzewUsługi geodezyjne Paweł Cichoń6000.00Podgląd
1462018-09-17IOŚ.3032.24.2018Umowa dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Urszula Janczyk4000.00Podgląd
1452018-09-06IOŚ.3032.23.2018Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ściekówMarzenna i Wojciech Paradowscy4000.00Podgląd
1442018-08-17FN.3251.3.2018Pomoc prawna polegająca na wykonaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.Dr Krystian Ziemski i Partners Kancelaria Prawna spółkoa komandytowa5658.00Podgląd
1432018-08-20PMR.6823.6.2018Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 24,2433 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kwiatków będących przedmiotem zainteresowania do nabycia przez Gminę Brudzew.ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak3000.00Podgląd
1422018-09-11GKRPA.8135.8.2018Przeprowadzenie autorskich warsztatów uwrażliwiających nauczycieli, uczniów i rodziców na problem "Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem"- wczesna profilaktyka w budowaniu bezpiecznej szkołyAnna Maria Wesołowska2000.00Podgląd
1412018-09-03OR.2151.7.2018Wukonanie zdjęć w miejscowości Brudzew, które będą wykorzystane w monografii Gminy Brudzew.Wiesław Karbowy350.00Podgląd
1402018-09-03PMR.6830.6.2018Wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej wznowienia znaku granicznego nieruchomości stanowiącej drogę, będącej własnością Gminy Brudzew, oznaczonej numerem ewidencyjnym 417 o pow. 0,14 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Brudzew, gmina BrudzewUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń400.00Podgląd
1392018-08-09IOŚ.7013.26.2018Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Krwony poprzez utwardzenie pobocza"Biuro Projektowe Martyna Maciejewska5300.00Podgląd
1382018-07-02IOŚ.7013.16.2018Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadania pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Bratuszyn, Gminy Brudzew"Biuro Projektowe Martyna Maciejewska3000.00Podgląd
1372018-07-26PMR.7230.74.III.2018Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych, oznaczonych nr geodezyjnymi 160 i 482, obręb geodezyjny Bogdałów, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej.MALBUD Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
1362018-07-26PMR.7230.74.III.2018Umowa zajęcia gruntu, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej.MALBUD Sp. z o.o.PodglądWartość treści zawarta w umowie
1352018-06-18PMR.7151.1.2018Umowa najmu lokalu użytkowego o pow. 25,30 m2Alior Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPodglądWartość umowy zawarta w treści
1342018-08-06RG 6823.3.3.2011Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 520/1 o pow. 0,0059 ha i 521/1 o pow. 0,0094 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Koźmin, gmina Brudzew, będącej przedmiotem nabycia przez Gminę BrudzeARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
1332018-08-06PMR.6822.8.2017Wykonanie wykazu synchronizacyjnegoUsługi geodezyjne Paweł Cichoń400.00Podgląd
1322018-07-09PMR.2151.5.3.2018Sporządzenie opinii architektoniczno - urbanistycznejMarcin Lis250.00Podgląd
1312018-07-09PMR.2151.5.2.2018Sporządzenie opinii architektoniczno - urbanistycznejAndrzej Wydro250.00Podgląd
1302018-07-30PMR.6830.5.2018Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym BrudzewGEO-KOM-PAP Krystian Krawczyk2000.00Podgląd
1292018-07-19IOŚ.272.5.2018Wykonanie robót budowlanych "Budowa i przebudowa dróg w msc. Bogdałów, Janów, Janiszew gmina Brudzew" w zakresie zgodnym z szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami nakładczymi i przedmiarami robótPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A.649416.73Podgląd
1282018-07-19IOŚ.272.4.2018Wykonanie robót budowlanych "Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej- ul. Leśna w msc. Brudzew" w zakresie zgodnym z szczegółową specyfikacjątechniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami nakładczymi i przedmiarami robótPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A.386121.60Podgląd
1272018-07-23PMR.6823.4.2018Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 351/1 o pow. 0,0200 ha i 347 o pow. 0,2100 ha, położonymi w obrębie geodezyjnym Brudzew, gm. Brudzew, będącej przedmiotem nabycia przez Gminę Brudzew ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
1262018-07-17IOŚ.7013.1.2018Wykonanie robót budowlanych "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminie"INSTAL KRAN Sp. z o.o. Sp.k.31005.53Podgląd
1252018-07-19IOŚ.7013.3.2018Obowiązek pełnienia kompleksowej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Bogdałów, JanProjektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski6490.00Podgląd
1242018-07-17IOŚ.7013.17.2018Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piaski w Brudzewie poprzez budowę chodnika"Biuro Projektowe Martyna Maciejewska10000.00Podgląd
1232018-06-29IOŚ.7013.17.2018Wykonanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektowych w ilości 6 szt. dla działek stanowiących drogę wewnętrzną w msc. Brudzew, ul. Piaski dla zadania "Budowa chodnika przy ul. PiaskUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń1200.00Podgląd
1222018-07-19IOŚ.7021.12.2018Kompleksowa usługa inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej- ul. Leśna w msc. Brudzew"Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski3800.00Podgląd
1212018-06-06PMR.7230.107.2017/2018Zajęcie gruntu dróg wewnętrznych celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w miejscowości KolnicaInveni Investments Sp. z o.o.907.74Podgląd
1202018-05-18PMR.7230.42.III.2018Zajęcie gruntu dróg wewnętrznych celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w miejscowości CichówInveni Investments Sp. z o.o.1955.70Podgląd
1192018-06-07PMR.6332.11.2018Udroznienie rowu, stanowiącego element pasa drogowego publicznej drogi gminnej Nr 642532P relacji Koxmin-Sacały-Krwony-Wola w msc. Bogdałów, gm. Brudzew w ramach funduszu sołeckiego sołectwa BogdałówROL-KOP Cezary Śmigielski3249.76Podgląd
1182018-06-28OR.2150.15.2018Przyjmowanie odpadów komunalnych w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie, przy ul. PólkoWojciech KaszyńskiPodglądWartość umowy zawarta w treści
1172018-07-11IOŚ.3032.14.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.CREATIVE DESIGN GROUP Sp. z o.o.30000.00Podgląd
1162018-06-11IOŚ.3032.4.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Andrzej Mendak4000.00Podgląd
1152018-06-15IOŚ.7013.15.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Brudzew, ul. Goleszczyzna, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL"- Waldemar Jankowiak9840.00Podgląd
1142018-06-15IOŚ.7013.14.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kolnica, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL"- Waldemar Jankowiak39360.00Podgląd
1132018-06-11IOŚ.7013.10.2018Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Cichów (droga Cichów- Wiktorów)P.H.U."ELEKTRO-INSTAL"- Waldemar Jankowiak9840.00Podgląd
1122018-06-15IOŚ.7013.9.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Bratuszyn, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL"- Waldemar Jankowiak135300.00Podgląd
1112018-06-15IOŚ.7013.8.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Brudzew, ul. Polna, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL"- Waldemar Jankowiak34440.00Podgląd
1102018-06-15IOŚ.7013.7.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Cichów, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL"- Waldemar Jankowiak19680.00Podgląd
1092018-06-15IOŚ.7013.6.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Marulew, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL"- Waldemar Jankowiak15375.00Podgląd
1082018-06-15IOŚ.7013.2.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Izabelin, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL"- Waldemar Jankowiak22140.00Podgląd
1072018-02-01IOŚ.7013.3.2018Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dla zadań: 1) Budowa drogi wewnętrznej w msc. Bogdałów 2) Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kwiatków 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Janów 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marulew Paweł Andrzejczak18500.00Podgląd
1062018-06-18OR.2151.14.2018Wykonywanie obowiązków animatora na terenie boiska sportowego i na innych obiektach sportowych.Maciej Szurgot628.00Podgląd
1052018-06-11IOŚ.3032.12.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Łukasz Szydłowski4000.00Podgląd
1042018-06-11IOŚ.3032.22.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Alina i Krzysztof Sęk4000.00Podgląd
1032018-06-14PMR.7021.19.2018Wykonanie posadzki z płytek gresowych w pomieszczeniu gospodarczym w budynku Świetlicy Wiejskiej w CichowieJacek Majtka2252.75Podgląd
1022018-06-11IOŚ.3032.19.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Jerzy Walczak4000.00Podgląd
1012018-06-11IOŚ.3032.17.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Anna i Marcin Binkiewicz4000.00Podgląd
1002018-06-11IOŚ.3032.10.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Maciej Dragan4000.00Podgląd
992018-06-11IOŚ.3032.7.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Danuta Dudzińska4000.00Podgląd
982018-06-11IOŚ.3032.2.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Dorota Bielawska4000.00Podgląd
972018-06-04PMR.6823.3.2018Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewd. 302/9 położonej w obrębie geodezyjnym Cichów, będącej przedmiotem nabycia przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę wewnętARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Edyta Ostrowska370.00Podgląd
962018-06-11IOŚ.3032.21.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Justyna Kowalewska4000.00Podgląd
952018-06-11IOŚ.3032.20.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Michał Kaszyński4000.00Podgląd
942018-06-11IOŚ.3032.18.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Anna Walendowska4000.00Podgląd
932018-06-11IOŚ.3032.16.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Waldemar Niedbalski4000.00Podgląd
922018-06-11IOŚ.3032.15.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Robert Łukasik4000.00Podgląd
912018-06-11IOŚ.3032.13.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Agnieszka Binkiewicz4000.00Podgląd
902018-06-11IOŚ.3032.11.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Bogumiła Siwek4000.00Podgląd
892018-06-11IOŚ.3032.9.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Leszek Kiciński4000.00Podgląd
882018-06-11IOŚ.3032.8.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Agnieszka Kowalewska-Darul4000.00Podgląd
872018-06-11IOŚ.3032.6.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Mariusz Binkiewicz4000.00Podgląd
862018-06-11IOŚ.3032.5.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Magdalena Kurzawa4000.00Podgląd
852018-06-11IOŚ.3032.3.2018Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Andrzej Nita4000.00Podgląd
842018-06-07PMR.7230.54.III.2018Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 466, 450/1, 456/1 obręb geodezyjny Wincentów celem budowy przyłącza wodociągowego budynku produkcyjno- magazynowego.CREATIVE DESIGN GROUP Sp. Z o.o. Sp. K.- Jakub KicińskiPodglądWartość umowy zawarta w treści.
832018-06-06PMR.7230.51.2018Odpłatne wejście na działki oznaczone nr ewidencyjnym 466, 450/1, 456/1 obręb geodezyjny Wincentów stanowiące drogę wewnętrzną celem wykonania przyłącza wodociągowego zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym.CREATIVE DESIGN GROUP Sp. Z o.o. Sp. K.- Jakub KicińskiPodglądWartość umowy zawarta w treści.
822018-06-07PMR.7230.54.II.2018Umieszczenie infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 466, 450/1, 456/1 obręb geodezyjny Wincentów dla zasilenia budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na działce oznaczonej nr CREATIVE DESIGN GROUP Sp. Z o.o. Sp. K.- Jakub KicińskiPodglądWartość umowy zawarta w treści.
812018-06-07PMR.7021.17.2018Zabudowa okna (ścianki z kształtek szklanych z luksferów, montaż wentylatora, montaż nawietrzaków okiennych) w budynku Świetlicy Wiejskiej w msc. Dąbrowa, gmina BrudzewBUDOFACH Kacprzak Ryszard4125.05Podgląd
802018-05-10IOŚ.6230.2.2018Współpraca dotycząca zadania pn. " Realizacja pogramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2018"Powiat Turecki7000.00Podgląd
792018-04-20IOŚ.605.1.2018Użyczenie części nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowana zostanie ścieżka edukacyjna w ramach projektu pn. "Świat czysty jest piękniejszy"Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
782018-04-24IOŚ.2601.5.2018Sprzedaż, dostarczenie oraz montaż fabrycznie nowych mebli do budynku szatniowo- sanitarnego przy ul. Piaski zgodnie z przesłaną ofertą Zakład Usługowo-Stolarski Zbigniew Laksander13234.80Podgląd
772018-05-29IOŚ.7013.5.2018Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej obejmującej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w msc. Olimpia, Gmina Brudzew" z podziałem na dwa etapy prac projektowych.Biuro Projektowe Martyna Maciejewska7500.00Podgląd
762018-05-07PMR.2151.4.3.2018Sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzew, poprzedzonej posiedzeniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Brudzewmgr inż. arch. Andrzej Wydro300.00Podgląd
752018-04-09OR.21510.13.2018Weryfikacja arkuszy organizacyjnych na rok 2018/2019 szkół i placówek oświatowych Gminy BrudzewJerzy Drygiel2000.00Podgląd
742018-05-17PMR.6131.47.2018Przegląd istniejącego drzewostanu na terenie Placu Wolności w Brudzewie oraz Parku dworskiego w Kolnicy"KERRIA" Piórkowski sp.j.3000.00Podgląd
732018-05-08IOŚ.3032.1.2018Obowiązek pełnienia kompleksowej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji programu związanegoUsługi Projektowe i Nadzorowanie Robót- Juliusz Kolęda1522.50Podgląd
722018-05-16OR.2150.12.2018Pomoc rolnikom z terenu gminy Brudzew w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018r. poprzez aplikację eWniosekPlusPiotr Wotalski1250.00Podgląd
712018-03-19PMR.7021.9.2018Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w celu ochrony przeciwpożarowej w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy BrudzewFirma Handlowo Usługowa "CASPER"- Robert Mruk2214.00Podgląd
702018-05-14IOŚ.6140.3.2018Wykonywanie usług polegających na sterylizacji i kastracji psów na terenie gminy Brudzew, należących do mieszkańców gminy Budzew.VET-LAB BRUDZEW dr Piotr KwiecińskiPodglądWartość umowy zawarta w treści.
692018-04-10PMR.6830.4.2018Ustalenie przebiegu granic nieruchomości będących własnością Gminy Brudzew, stanowiących drogę, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 492/4 o pow. 0,0179 ha i 628 o pow. 0,51 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Cichów, gmina BrudzewUsługi geodezyjne Paweł Cichoń800.00Podgląd
682018-04-30PMR.6830.3.2018Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kolnica, gm. Brudzew, oznaczonej nr dz. 74/2 o pow. 4,47 ha oraz nr dz. 76/2 o pow. 5,14 ha wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów do wydania stosownego rozgraniczeBiuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald4999.95Podgląd
672018-05-07PMR.2151.4.2.2018Sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesztrzennego Gminy Brudzew, poprzedzonej posiedzeniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Brudzew.mgr inż. bud. Anna Białecka-Śliwa300.00Podgląd
662018-05-07PMR.2151.4.1.2018Sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesztrzennego Gminy Brudzew, poprzedzonej posiedzeniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Brudzew.Pracownia Usług Projektowych- Agnieszka Wiśniewska300.00Podgląd
652018-04-27PMR.6131.4.2018Wykonanie wskazania granic działki stanowiącej drogę będącą własnością Gminy Brudzew położonej w msc. Kuźnica Janiszewska oznaczonej nr ewid. 164/2- obręb geodezyjny Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew na odcinku graniczącym z działkami leśnymi.Biuro Usług Geodezyjnych GEO-KOM-PAP- Krystian Krawczyk2500.00Podgląd
642018-03-15PMR.7151.1.2018Oddanie do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku zlokalizowanego w Brudzewie przy ul. Plac Wolności 25B.Spółdzielnia Socjalna "Od deski do deski"- Piotr StaszakPodgląd
632018-04-12OR.2150.10.2018Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Brudzew zgodnie z załącznikem nr 1 do niniejszej umowyPan Jacek Majtka6500.00Podgląd
622018-04-20OR.2150.11.2018Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu gminy BrudzewAgata Kujawa2089.87Podgląd
612018-03-22PMR.7230.17.III.2018Umowa- zajęcie gruntu drogi wewnętrznejMarlena i Michał CegielscyPodgląd
602018-03-22PMR.7230.17.II.2018Umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 354/2, obręb geodezyjny Wincentów, gm. BrudzewMarlena i Michał CegielscyPodgląd
592018-03-22PMR.7230.16.III.2018Umowa- Zajęcie gruntu drogi wewnętrznejLeszek KicińskiPodgląd
582018-03-22PMR.7230.16.II.2018Umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 354/2, obręb geodezyjny Wincentów,Leszek KicińskiPodgląd
572018-03-14PMR.6822.4.2018Wykonanie operatu szacunkowego zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brudzew, gm. Brudzew oznaczonej numerem ewidencyjnym 398/24 o pow. 0,1094 ha, będącej przedmiotem nabycia przez Gminę Brudzew w drodze darowizny.ARENDA Wycena Nieruchomości- Maria Kołodziejczak800.00Podgląd
562018-03-20PMR.6840.1.2018Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/7 o pow. 0,0209 ha zabudowanej samodzielnym lokalem mieszkalnym Nr 7 o powierzchni użytkowej 42,22 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Brudzew oraz udziału wnoszącego 1/10 częARENDA Wycena Nieruchomości- Maria Kołodziejczak500.00Podgląd
552018-03-22OR.2151.6.2018Wykonanie na potrzeby promocji Gminy Brudzew rzeźby w drewnie przedstawiającej strażaka o wysokości 35 cm.Piotr Staszak170.00Podgląd
542018-03-19PMR.6131.10.2018Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej nr ewid. 195 obręb geodezyjny Bratuszyn, gmina BrudzewUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń1000.00Podgląd
532018-03-29PMR.6830.3.2018Ustalenie obustronnych granic działki stanowiącej drogę będącą własnością Gminy Brudzew oznaczonej numerem ewidencyjnym 545 położonej w obrębie geodezyjnym Krwony, gmina BrudzewUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń1600.00Podgląd
522018-03-01OR.2151.5.2018Opracowanie wniosku pod nazwą "Budowa siłowni i placu zabaw w miejscowości Koźmin" wraz z dokumentacją.Nina Kropidłowska1000.00Podgląd
512018-03-15PMR.6823.1.2018Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej klasyfikacji gruntów dla działek o łącznej powierzchni 1,4636ha, położonych w obrębie geodezyjnym Janiszew, gm. Brudzew.Usługi Geodezyjne Paweł Cichoń800.00Podgląd
502018-02-26PMR.7230.5.2018Umowa na umieszczenie urządzenia - przyłącze wodociągoweLeszek KicińskiPodgląd
492018-02-26PMR.7230.4.2018Umowa na umieszczenie urządzenia - wykonanie przyłącza wodociągowego.Marlena i Michał CegielscyPodgląd
482018-03-01PMR.6823.2.2018Wykonanie operatu szacunkowego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących przedmiotem przejęcia z mocy prawa przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną w terenach inwestycyjnych oznaczonych numeARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
472018-03-05PMR.6830.2.2018Wznowienie znaków granicznych nieruchomości będących własnością Gminy Brudzew, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 42/14 i 85/8.Usługi Geodezyjne Paweł Cichoń1600.00Podgląd
462018-03-01PMR.6822.3.2018Wykonanie operatu szacunkowego niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem pzejęcia z mocy prawa przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną w terenach inwestycyjnych oznaczonej numerem eARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak- Edyta Ostrowska369.00Podgląd
452018-03-01PMR.6822.2.2018Wykonanie operatu szacunkowego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących przedmiotem przejęcia z mocy prawa przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną w terenach inwestycyjnych oznaczonych numeARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
442018-03-01PMR.6822.1.2018Wykonanie operatu szacunkowego niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przejęcia z mocy prawa przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną w terenach inwestycyjnych oznaczonej numerem ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak- Edyta Ostrowska369.00Podgląd
432018-02-28PMR.6830.4.2017Aneks nr 1 do umowy Nr PMR.6830.4.2017 z dnia 30 stycznia 2018r.Usługi Geodezyjne GEO-MAP- Anna Olszewska-KrawczykPodgląd
422018-03-15OR.2150.9.2018Pomoc olnikom z terenu gminy Brudzew w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018r. poprzez aplikację eWniosekPlusPiotr Wotalski2500.00Podgląd
412018-02-23IOŚ.041.2.2018Sporządzenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów pokopalnianych w gminie Brudzew w celu aktywizacji społeczno-zawodowej, kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej z udziałem podmiotu ekonomii społecznej.Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"29520.00Podgląd
402018-03-01PMR.411.1.2018Opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków nieruchomych i arceologicznych gminy Brudzew oraz programu opieki nad zabytkami n alata 2018-2021.Iwona Nowacka7500.00Podgląd
392018-02-15PMR.7140.1.2018Wspólne korzystanie z Agentem Ubezpieczeniowym PZU S.A z lokalu użytkowego o numerze 8 o powierzchni 24,00 metrów kwadratowych w budynku stanowiącym siedzibę Urzedu Gminy w Brudzewie ul. Turkowska 29Wiesława Nowak, Dyrektor WODRPodgląd
382018-02-05OR.2151.4.2018Opracowanie wniosku pod nazwą "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez warsztaty ludowych tradycji i zakup strojów ludowych" wraz z dokumentacją.Nina Kropidłowska750.00Podgląd
372018-02-05OR.2151.3.2018Opracowanie wniosku pod nazwą "Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Janiszewie" wraz z dokumentacją.Nina Kropidłowska750.00Podgląd
362018-02-15PMR.6850.1.2018Bezpłatna umowa użyczenia nieruchomościStowarzyszenie "Odnowa i Rozwój Izabelina"Podgląd
352018-02-01IOŚ.041.2.2018Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków: mieszkalnych, gospodarczych i wiaty z przeznaczeniem na usługi turystyki, rekreacji, edukacji i kultury związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wBiuro Obsługi Inwestycji "Innowator-Plus" Piotr Żywica18450.00Podgląd
342018-01-17PMR.2151.3.2018Świadczenie pomocy prawnej obejmującej konsultacje na etapie negocjacji treści porozumienia pomiedzy Gminą Brudzew a Kopalnią Węgla Brunatnego "ADAMÓW" S.A. z siedzibą w Turku w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Stron dotyczących obowiązku naprawienia szkóDr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spólka komandytowa369.00Podgląd
332018-01-18OR.1330.1.2018Udzielenie Licencji niewyłącznej na aktualizację oprogramowania- Biuletyn Informacji PublicznejSputnik Software Sp. z o.o.1722.00Podgląd
322018-02-08OR.1330.2.2018Umowa na korzystanie z Serwisu Legalis Administracja- wersja 1.3Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o.2599.20Podgląd
312018-02-01RG.272.7.2015Aneks Nr 1 do umowy Nr RG.272.7.2015 z dnia 31.12.2015r.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
302018-01-107230.58.II.2015Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowegoAnna i Rafał DeruccyPodglądWartość umowy zawarta w treści
292018-01-10RG.7230.3.II.2015Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłączy p.pożarowychFerma Drobiu- Karolina PlewińskaPodglądWartość umowy zawarta w treści
282018-01-08PMR 7031.1.2018Wykonywanie obowiązkowych prac kominiarskich w budynku stanowiącym własność Gminy Brudzew zlokalizowanym przy ul. Turkowskiej 29Usługi Kominiarskie- Józef Tylka204.18Podgląd
272018-01-08PMR 7031.2.2018Wykonywanie obowiązkowych prac kominiarskich w budynku stanowiącym własność Gminy Brudzew zlokalizowanym przy ul. Plac Wolności 25BUsługi Kominiarskie- Józef Tylka166.05Podgląd
262018-01-31PMR 6831.23.2017Wykonanie podziału działki oznaczonej nr ewidencyjnym 302/5, położonej w obrębie geodezyjnym Cichów, gmina Brudzew w celu przeznaczenia wydzielonej działki pod drogę wewnętrzną w msc. CichówP.U. PLOT-GEO- Zbigniew JanickiPodglądAneks nr 2 do umowy
252018-01-02IOŚ.7021.3.2018Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej przy realizacji drobnych robót remontowych i budowlanych realizowanych przez Gminę Brudzew lub jednostki organizacyjne GminyInspektor Nadzoru- Witold Krysiak11400.00Podgląd
242018-01-02IOŚ.7021.2.2018Prowadzenie stałej konserwacji i obsługi serisowej urządzeń znajdujących się w budynku gminnej hali sportowej w BrudzewieZ.P.H.U. "WIZO" Roman Żółtowłos i Urszula Wilińska-SmółkowskaPodglądWartość umowy zawarta w treści
232018-02-05OR.2151.2.2018Świadczenie na rzecz Zleceniodawcy pomocy prawnej w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych.Agnieszka Rzetecka-Gil4280.00Podgląd
222018-01-30PMR.7021.3.2018Przeprowadzenie okresowej, pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy BrudzewENERGY- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Szurgot1906.50Podgląd
212018-01-16IOŚ.603.1.2018wykonanie pełnego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunlanych w msc. SmolinaEKOLAB Sp. zo.o3899.10Podgląd
202018-01-30PMR.6830.4.2017Wskazanie granic działki stanowiącej drogę będącą własnością Gminy Brudzew położonej w miejscowości PodłużyceAnna Olszewska-Krawczyk- Usługi Geodezyjne GEO-MAP1800.00Podgląd
192018-01-02OR.2151.1.2018Obsługa Urzędu Gminy Brudzew w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pełnej realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Świadczenie usług w zakresie prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych bhp. Szkolenia i doradztwo BHP i PPOŻ Matczak Krzysztof250.00Podgląd
182018-01-02IOŚ.7031.4.2018Nieodpłatny odbiór, transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgromadzonego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychElektrorecykling Sp. z o.o.0.00Podgląd
172018-01-22OR.2150.8.2018Rozpowszechnienie biuletynu informacyjnego Gminy Brudzew "Wieści Gminne" na terenie gminy BrudzewAgata Kujawa740.00Podgląd
162018-01-08PMR.2151.2.2018Opracowanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, których wymaga dana decyzja, a także analiz, warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy Marian Lis15120.00Podgląd
152018-01-08PMR.2151.1.2018Opracowanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na teenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, któryvch wymaga dana decyzja, atakże anali, warunków i zasad zagospodarowanMarian Lis2960.00Podgląd
142018-01-02IOŚ.7031.3.2018Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów o kodzie 200132, zgromadzonych w punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie gm. BrudzewZakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
132018-01-02PMR.6823.1.2018Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej Edyta Ostrowska- ARENDA wycenia i obrót nieruchomościami369.00Podgląd
122018-01-02PMR.6845.1.2018Dzierżawa nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy BrudzewWtórpol Sp. z o.o.467.60Podgląd
112018-01-02OR.2150.7.2018Przyjmowanie odpadów komunalnych w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie, przy ul. PólkoWojciech KaszyńskiPodglądWartość umowy zawarta w treści
102018-01-02OR.2150.6.2018- zapewnienie sprawnego funkcjonowania OSP w Brudzewie w Krajowym Systemi Ratowniczo-Gaśniczym - współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w Turku - i inne (zawarte w treści)Henryk Świętochowski530.00Podgląd
92018-01-02OR.2150.5.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Koźminie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuAndrzej Koral330.00Podgląd
82018-01-02OR.2150.4.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuTomasz Maciaszek330.00Podgląd
72018-01-02OR.2150.3.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMariusz Andrzejewski330.00Podgląd
62018-01-02OR.2150.2.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMirosław Skolimowski650.00Podgląd
52018-01-02OR.2150.1.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuPiotr Karwacki650.00Podgląd
42018-01-09PMR.6845.2.2018Najem powierzchni gruntu pod przydrożny witacz informacyjno-reklamowy Gminy BrudzewPiotr Jaskuła300.00Podgląd
32018-01-02IOŚ.7031.2.2018Usługi polegające na: 1) wstawieniu pojemników, worków oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Brudzew 2) wstawieniu kontenerów, pojemników oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
22018-01-02IOŚ.7031.1.2018Wykonanie usług, polegających na wyposażeniu w odpowiednie pojemniki/kontenery Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie oraz odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu w odpowiedniej instalacji odzysku oraz zagospodarowania odpadów komuPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści.
12018-01-02PMR.7021.1.2018Wykonanie w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy Brudzew obowiązkowych prac kominiarskich tj. czyszczenie okresowych przewodów kominowychJÓZEF TYLKA- Zakład Kominiarski1992.60Podgląd
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech