Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Piknik Profilaktyczno-Ekologiczny

02 czerwiec 2014

Piknik Profilaktyczno-Ekologiczny dla uczniów klas VI

 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie

pod hasłem: WSPÓLNY CZAS NA ŁONIE NATURY.

 

Już po raz siódmy  uczniowie klas szóstych Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie mieli okazję uczestniczyć w Pikniku Profilaktyczno–Ekologicznym, który odbył się 16 maja 2014 roku na terenie Leśnictwa Brudzew. Piknik był podsumowaniem działań prozdrowotnych realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jego głównym celem było przeciwdziałanie zjawisku uzależnień, agresji i przemocy, pogłębianie zainteresowania problematyką prozdrowotną oraz umiejętność  współdziałania w grupie.

            Piknik rozpoczął się od przeprowadzenia quizu o tematyce profilaktycznej i ekologicznej, w którym brała udział grupa 24 uczniów, pozostali uczniowie integrowali się w zabawie pt. "Jakim byłbym zwierzęciem?- Wspólny czas". Po w/w zajęciach  grupa 41 uczniów wraz z wychowawczyniami Panią Haliną Kuśmirek i Panią Aliną  Bazner oraz Panem leśniczym  Pawłem Moszczyńskim  udała się do lasu, by zapoznać się z pracą leśniczego i gospodarką leśną. Po powrocie z wycieczki przeprowadzony został konkurs na najciekawszy wiersz propagujący programy prozdrowotne realizowane w naszej szkole. Wyróżnienie otrzymała klasa VI a zgodnie z werdyktem jury. Wśród uczniów klas VI na kilka dni przed piknikiem został ogłoszony konkurs plastyczno-literacki pt. "Mój czas". Spośród wszystkich prac jury wybrało po 3 prace z każdej kategorii. Wyróżnienie za pracę literacką otrzymała Julia Perederij uczennica klasy VI a oraz Aleksandra Matusiak i Agata Oblizajek uczennice klasy VI b , a za pracę plastyczną otrzymali uczniowie klasy VI a Adam Karwacki, Anna Dębińska i Patrycja Kudła. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Po rozstrzygnięciu konkursów rozpoczęła się biesiada przy ognisku, w której udział wzięli zaproszeni goście z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pan Czesław Kiełbasa członek Koła Łowieckiego nr 33  "Diana" w Turku, Pan Alfred Rajczyk Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku  oraz dyrekcja naszej szkoły.

     Następnie Pan Franciszek Chamera przewodniczący GKRPA i Pani Teresa Płuciennik wicedyrektor ZS-G w Brudzewie  wręczyli uczniom nagrody w konkursie profilaktycznym, w którym I miejsce zajęła Patrycja Kudła uczennica klasy VI a,

II miejsce zajęła  Agata Hofman uczennica klasy VI b i III miejsce zajęła Patrycja Kumant uczennica klasy VI b.

Nagrody w konkursie ekologicznym wręczył Pan Czesław Kiełbasa członek Koła Łowieckiego nr 33 " Diana" w Turku i Pani Anna Tygielska wicedyrektor ZS-G w Brudzewie , gdzie I miejsce zajął uczeń klasy VI b  Michał Malczewski, II miejsce zajął uczeń klasy VI a Dawid Wieczorek i III miejsce zajęła uczennica klasy VI b Daria Szmydt.

            Na zakończenie złożone zostały podziękowania uczniom, wychowawcom klas, inicjatorom i organizatorom pikniku – pedagogom szkolnym oraz przedstawicielom poszczególnych instytucji, dzięki którym Piknik Profilaktyczno – Ekologiczny może corocznie się odbywać.

 

Podziękowania otrzymali:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie, 

2. Koło Łowieckie nr 33 „DIANA” w Turku,

3. Pan Paweł Moszczyński leśniczy L-ctwa Brudzew,

 

Eliza Gadomska

Eliza Moszczyńska

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech