Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Innowacyjność w Nauczaniu (EITA) - SP Koźmin

31 październik 2023

Obraz2

Szkoła Podstawowa w Koźminie została laureatką Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu (EITA). Jest to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską i służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu.

Nagrody przyznawane są szczególnie wyróżniającym się projektom Erasmus+, a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji te wyjątkowe projekty wybiera sama, szkoły do tej nagrody nie aplikują samodzielnie. Szkoła dzięki projektowi „Lego Mindstorms EV3 w edukacji szkolnej STEM”, realizowanego ze szkołami w Hiszpanii- IES Ausiàs March i Rumunii - Scoala Gimnaziala Elena Farago, znalazła się wśród elitarnej grupy nagrodzonych dziewięćdziesięciu trzech szkół w całej Europie, a czterech w Polsce - jedyną w obszarze szkoły podstawowe.

Głównym jego celem był rozwój kompetencji matematyczno-informatycznych oraz językowych wśród uczniów. Podczas współpracy odbyło się sześć wyjazdów zagranicznych, w których wzięło udział 20 uczniów ze szkoły w Koźminie. Ponadto, uczniowie brali udział w zajęciach z programowania robotów Lego Mindstorms EV3.Odbyły się również wycieczki lokalne do różnych zakładów pracy i centrów nauki w Polsce, Hiszpanii i Rumunii. Ze środków finansowych zakupiono zestawy edukacyjne Lego Mindstorms EV3 i wiele innych pomocy edukacyjnych. Wspólnie z uczniami i nauczycielami opracowany został słowniczek zwierający niezbędną terminologię związaną z programowaniem, scenariusze zajęć i ćwiczenia z wykorzystaniem nowych technologii. Powstał przewodnik ułatwiający pracę z zestawami Lego Mindstorms EV3.

Autorką projektu i koordynatorem była Pani Urszula Kaniewska, nauczyciel języka angielskiego. Projekt realizował zespół w składzie: Krystyna Sznycer - dyrektor szkoły, nauczyciele: Urszula Kaniewska - koordynator, Ilona Wojtczak, Tomasz Suleja oraz wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Koźminie, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice.

Dyrektor szkoły dziękuje koordynatorowi Pani Urszuli Kaniewskiej, nauczycielom pracującym w zespole oraz wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, który został wyróżniony nagrodą przez Komisję Europejską. Dziękuje też za wsparcie w realizacji tego projektu oraz innych międzynarodowych projektów wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły: Panu Cezaremu Krasowskiemu Wójtowi Gminy Brudzew, Panu Kazimierzowi Wdowińskiemu i Państwu Radnym Gminy Brudzew, Panu Pawłowi Jacaszkowi Zastępcy Wójta Gminy Brudzew, Panu Tomaszowi Józefowiczowi Sekretarzowi Gminy Brudzew, Pani Wiolettcie Gadomskiej Skarbnik Gminy Brudzew, Państwu Radnym Powiatu Tureckiego z Gminy Brudzew, Panu Pawłowi Stroiwąsowi i Nadleśnictwu Turek, Druhom z OSP i Paniom z KGW w Koźminie, Krwonach i Janowie. Za obsługę finansową dziękuje Pani Małgorzacie Jafra Kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych i Pracownikom.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech