Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Umowa na kolektory słoneczne podpisana

13 czerwiec 2022

Przedstawiciele Gmin Brudzew i Kawęczyn podpisali w dniu 30 maja 2022r. umowę z firmą DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski  na udzielenie zamówienia pn. „Dostawa urządzeń i montaż kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gmin Brudzew i Kawęczyn”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii  z odnawialnych źródeł energii”.

W Gminie Brudzew (Lider Projektu) powstanie 99 instalacji a w Gminie Kawęczyn (Partner Projektu) zaplanowano 112 instalacji. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy. Od 13 czerwca rozpoczną się wizje w terenie. Planowany termin rozpoczęcia montażu pierwszych instalacji to druga połowa czerwca 2022r.

Koszt całkowity projektu wynosi 2 536 500,00 zł netto.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech