Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

III Kwartalna Narada Sołtysów

29 wrzesień 2015

W minioną środę, 23 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy odbyła się III Kwartalna Narada Sołtysów Gminy Brudzew.

Spotkanie rozpoczął Pan Jerzy Sobieszczański - Przewodniczący Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Brudzew. Pan Jerzy przywitał wszystkich zaproszonych gości - Kierownika ARiMR w Turku Pana Tadeusza Geblera, Kierownika KRUS w Turku Panią Małgorzatę Osiwała, Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Turku Pana Marka Pańczyka, Kierownika LBS w Strzałkowie z Filią w Brudzewie Panią Elżbietę Zawadzką, Radną Powiatu Tureckiego Panią Barbarę Zielińską Doradcę ODR w Brudzewie Jana Korzeniowskiego, a także przedstawicieli Urzędu Gminy Brudzew na czele z Wójtem Cezarym Krasowskim oraz wszystkich Sołtysów Gminy Brudzew.

Spotkanie rozpoczęto od tematu zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. Pani Dominika Kaszyńska-Fisiak poinformowała zebranych o konieczności wydzielenia popiołu z pozostałych odpadów. Wymóg ten wynika z niedawno przyjętej ustawy.

Kierownik ARiMR Pan Tadeusz Gebler przedstawił sołtysom bieżące informacje oraz zasady składania wniosków o odszkodowania dla rolników z powodu suszy. Przypomniał o obowiązku rejestracji zwierząt. Z kolei Kierownik KRUS w Turku Pani Małgorzata Osiwała w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Geblera przedstawiła informacje dot. możliwości odroczenia składek kwartalnych ubezpieczenia rolniczego z tytułu suszy. Poinformowała również o planowanym przeprowadzeniu badania słuchu dzieci na terenie powiatu tureckiego.

Przedstawiciel Izb Rolnych Powiatu Tureckiego Pan Przemysław Tomczak przedstawił bieżące informacje z działań Izb Rolnych w zakresie odszkodowań z tytułu suszy. Poinformował, że Gmina Brudzew jako jedna z pierwszych zgłosiła ten problem do wojewody. Izby Rolne wystosowały pismo do Ministerstwa Środowiska o zwiększenie na naszym terenie ilości stacji pomiaru opadów deszczu.

Pan Józef Budynek, członek gminnej komisji ds. szacowania szkód z tyt. wystąpienia suszy poinformował, że w początkowym okresie wniosków było niewiele. Znacznie ilość składanych wniosków wzrosła od momentu ogłoszenia informacji o wypłatach odszkodowań. Pan Józef Budynek podkreślił, że opracowanie wniosków jest procesem czasochłonne.

Wójt podziękował sołtysom i radnym za zaangażowanie się w sprawę „suszy”. Poinformował, że zgodnie z ustawą komisja może szacować straty w uprawach, które znajdują się na polach. Zastępca Wójta Paweł Jacaszek przekazał do wiadomości zebranych, że do końca lipca wpłynęło 231 wniosków a w sierpniu i we wrześniu ok. 60.

Na zebraniu poruszono temat remontu mostu na ulicy Piaski w Brudzewie. Głos w tej sprawie zabrała Radna Powiatu Tureckiego Pani Barbara Zielińska. Poinformowała, że remont przebiega zgodnie z planem i do dnia 23 października 2015 r. prace mają być zakończone. Na dzień 1 listopada 2015 r. most ma być przejezdny.

Wójt Cezary Krasowski przedstawił sołtysom problem wystąpienia braku wody w okresie letnim. Podkreślił, że planowany jest w 2016 roku remont hydroforni w Dąbrowie. Koszt inwestycji to kwota ok. 3 mln zł.

Z powodu zmian ustawowych wydawanie żywności przejęło Stowarzyszenie OSP Brudzyń. Oznacza to, że żywność z banku żywności wydawana będzie teraz w Brudzyniu a nie jak do tej pory w Brudzewie. Wójt poinformował, że żadne ze stowarzyszeń gminnych nie wyraziło zgody na wydawanie żywności. Obecnie tylko trzy gminy z powiatu tureckiego dostarczają mieszkańcom żywność z banku żywności – są to Malanów, Przykona, Brudzew.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech