Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Pomoc żywnościowa 2014 - 2020

10 lipiec 2015

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
w Gminie Brudzew

Wieloletni program PO PŻ jest dopełnieniem polityki społecznej państwa w zakresie pomocy osobom najuboższym, w szczególności w obszarze pomocy społecznej i stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ustawach oraz programach rządowych i resortowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i ze środków krajowych (15% - budżet państwa).

Pomoc w ramach PO PŻ będzie kierowana do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Trafiać będzie do ograniczonej liczby osób w najtrudniejszej sytuacji, w sposób intensywny i stanowić będzie systematyczne wsparcie.

Pomocą żywnościową objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Organizacją partnerską o zasięgu Regionalnym , z która gmina Brudzew podpisała umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 jest:

Bank Żywności w Koninie (ul. Przemysłowa 124d, 62-510 Konin)

Dostarczana stamtąd żywność będzie terminowo rozdzielana wśród osób spełniających wymagania formalne. Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do końca lutego 2016 znajdą się artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Za realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w gminie Brudzew odpowiada OSP w Brudzyniu. W ramach projektu PO PŻ 2014-2015 Organizacja Partnerska Lokalna zobowiązana jest zapewnić właściwe warunki magazynowania, tj. składowania artykułów spożywczych w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Pomieszczenie, w którym magazynowana ma być żywność musi być suche, czyste, podłoga i ściany zmywalne, zabezpieczone przed szkodnikami, a w przypadku otrzymywania artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych, powinno posiadać chłodnie lub lodówki zapewniające przechowywanie otrzymanej ilości artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta. W związku z tym na terenie gminy Brudzew prowadzi się poszukiwania właściwego miejsca przeznaczonego na dystrybucję żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/).

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech