Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Gmina Brudzew otrzymała dofinansowanie na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Brudzew otrzymała dofinansowanie na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 w wysokości ponad 63 tysięcy złotych. Zakończenie projektu zaplanowano na sierpień 2017r.

 

Gmina Brudzew na wniosek Wójta Cezarego Krasowskiego rozpoczęła proces przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie podstawą do finansowania wielu  działań w Gminie Brudzew.   W dokumencie określimy najbardziej zdegradowane obszary gminy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i infrastrukturalnej. W programie zaproponujemy dla nich wieloletni plan naprawczy.

Zależy nam, aby jeden z najistotniejszych dla naszej gminy dokumentów został wypracowany z udziałem mieszkańców i w jak największym stopniu odpowiadał ich potrzebom. Dlatego rozpoczynamy cykl spotkań z przedstawicielami przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Wypracujemy sposoby diagnozy zjawisk kryzysowych wskazanych przez mieszkańców gminy i znajdziemy sposoby ich naprawy – rewitalizacji. Nie ulega wątpliwości, że obszarem, który wymaga natychmiastowej  interwencji są tereny pokopalniane ze względu na występujące tam problemy przestrzenne, środowiskowe, ekonomiczne, infrastrukturalne i to tym obszarom chcemy poświęcić najwięcej uwagi.

Rewitalizacja to skoordynowany proces ożywiania zdegradowanych terenów gminy, który musi się odbywać w partnerstwie ze wszystkimi zainteresowanymi grupami, w tym  mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi. To przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym wzmacnianiu funkcji gospodarczych i kulturalnych. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców – wszystkich zainteresowanych poprawą wizerunku naszej gminy

Na przygotowanie Programu Rewitalizacji chcemy pozyskać dofinansowanie i w tym celu złożono wniosek do Ministerstwa Rozwoju.

Swoje opinie dot. obszarów zdegradowanych na terenie naszej Gminy można zgłaszać za pomocą strony internetowej i zamieszczonej tam ankiety rewitalizacyjnej.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech