Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Informacja KRUS

25 październik 2018

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Turku

informuje jak:

Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego”

 

W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy i napraw płotów, zagród, skrzydeł drzwi w budynkach gospodarskich czy więźby dachowej. Zbliżający się czas jesieni to okres intensyfikacji prac związanych z pozyskiwaniem drewna przez rolników a jednocześnie okres największego ryzyka zaistnienia poważnych w skutkach wypadków z użyciem ostrych narzędzi, takich jak pilarki, siekiery i piły.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do wypadków osób przy pozyskiwaniu drewna dochodzi najczęściej podczas prac przy wycince z użyciem pilarek łańcuchowych o napędzie spalinowym jak i elektrycznym, załadunku, transporcie i rozładunku drewna, również podczas łupania i przerzynania na drobniejsze elementy przy użyciu pilarek tarczowych, łuparek oraz siekier.

Przyczynami wypadków przy pozyskiwaniu drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego najczęściej są:

 • niewłaściwy sposób obalania i ścinki drzew (niewłaściwa organizacja pracy, brak koordynacji pracy zespołowej),

 • demontaż fabrycznych systemów bezpieczeństwa na pilarkach tarczowych oraz łańcuchowych,

 • używanie niesprawnych technicznie urządzeń i narzędzi,

 • brak lub nieprawidłowo przeprowadzone naprawy oraz konserwacja urządzeń i narzędzi,

 • wykonywanie napraw i regulacji przy włączonym napędzie,

 • nieznajomość podstawowych zasad bezpiecznej pracy określonych w instrukcji użytkowania narzędzi,

 • praca bez odpowiedniej odzieży ochronnej oraz brak zabezpieczeń wzroku i słuchu,

 • nieumiejętny sposób rozłupywania drewna (niestabilny pieniek, przytrzymywanie ręką kloców drewna),

 • zły stan psychofizyczny rolnika.

W trosce o własne zdrowie i życie warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, dlatego aby zmniejszyć ryzyko wypadku przy pozyskiwaniu drewna należy stosować następujące zasady bezpiecznej pracy:

 • używaj tylko certyfikowanych urządzeń i narzędzi,

 • przynajmniej raz w roku oddaj łańcuch tnący pilarki do profesjonalnego serwisu w celu przeglądu,

 • zadbaj o właściwe smarowanie łańcucha tnącego pilarki,

 • nie pracuj pilarką podczas trudnych warunków atmosferycznych ( opady, mgła, porywisty wiatr),

 • używaj specjalną odzież ochronną oraz ochronniki wzroki i słuchu,

 • przyjmuj odpowiednią postawę podczas pracy pilarką i nigdy nie unoś jej powyżej linii barków,

 • podczas ścinki drzew ustal najpierw kierunek obalania drzewa oraz zasady komunikacji w zespole,

 • przy załadunku i rozładunku drewna przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania,

 • ładunek umiejscowiony na przyczepie zabezpiecz pasami transportowymi,

 • zadbaj o stabilną konstrukcję stosu drewna podczas jego magazynowania,

 • przed rozpoczęciem pracy na pilarce tarczowej czy łuparce sprawdź kompletność i mocowanie osłon,

 • pamiętaj, że nie wolno dokonywać ww. maszynach amatorskich przeróbek,

 • podczas pracy przy użyciu siekiery zwróć szczególną uwagę na ostrze (poziom jego naostrzenia i stabilne osadzenie na stylisku),

 • pamiętaj, że podczas łupania siekierą nie wolno przytrzymywać kloca drewna rękoma.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech