Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Informacja - Biegi Kasztelańskie 2017

11 maj 2017

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pn.:"Organizacja Biegów Kasztelańskich"

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1819 ze zmianami) Wójt Gminy Brudzew uznając celowość realizacji zadania może zlecić organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Organizacja Biegów Kasztelańskich” realizowanego w dniach od 24 maja 2017 r. do dnia 03 czerwca 2017 r. złożył Gminny Klub Sportowy „Kasztelania “ Brudzew.

W związku z powyższym każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi w Urzędzie Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew - Punkt Obsługi Interesanta (parter) w godz. 7:30 – 15:30.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech