Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2023/2024

31 sierpień 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie  informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci w szkołach z terenu Gminy Brudzew  mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku w szkole w roku szkolnym 2023/2024

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł (200% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Wnioski na dożywianie przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie   . Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy , decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
  • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego;
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo lub nakaz płatniczy;
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Więcej szczegółowych informacji pod numerem

tel.63 2798330, 63 2798329,

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech