Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Podejmowanie działalności gospodarczej

10 maj 2022

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. INFORMUJE,
iż w dniach 16-30 maja 2022 r. przeprowadzony zostanie
nabór wniosków w trybie konkursowym
o przyznanie pomocy w zakresie tematycznym:

Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć: 100 000,00 zł pod warunkiem utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy, w tym także w ramach samozatrudnienia.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 555 290,36 euro (2 221 161,42 zł)

Forma udzielanego wsparcia: premia

Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy: 100 % kosztów kwalifikowalnych

Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Dokumentacja konkursowa, w tym Kryteria wyboru operacji stanowiące załącznik do Regulaminu Operacji Indywidualnych, dostępne są w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl w zakładce NABORY.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura

LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609 lub w biurze LGD

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech