Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

INFORMACJA KRUS

01 marzec 2019

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W TURKU INFORMUJE:

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Kryteria oceny gospodarstw są następujące:

  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,

  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych

  • estetyka gospodarstw,

  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 roku na stosownym formularzu i złożyć
w Placówce Terenowej KRUS w Turku lub za pośrednictwem poczty.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Zapraszamy do udziału.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech