Kontakt z Biurem Rady Gminy Brudzew

 

ul. Turkowska 29
62 - 720 Brudzew

Obsługa Biura Rady:
Anna Strzelińska - Inspektor
ds. obsługi rady gminy

pokój nr. 29 (I piętro) 
Tel.: 63 279 83 27
Fax. 63 289 20 49
e-mail: biurorady@brudzew.pl