Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


Rejestr umów 2019


Lp

Data zawarcia umowy

Znak umowy

Przedmiot umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Wartość

Treść

Uwagi

392019-01-22PMR.7230.1.II.2019Umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. JaniszewRCI Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
382019-01-21PMR.7230.6.2019Umowa na umieszczenie urządzenia- wykonanie rurociągu kablowego w msc. JaniszewRCI. Sp. z o.o.Podgląd
372019-02-15PMR.7230.14.II.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. DąbrowaRCI Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
362019-02-14PMR.7230.16.III.2019Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych w msc. Koźmin, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej.RCI Sp. z o.o.1284.00Podgląd
352019-02-15PMR.7230.17.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. KoźminRCI Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
342019-02-14PMR.7230.14.III.2019Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych w msc. Dąbrowa, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej.RCI Sp. z o.o.2752.00Podgląd
332019-02-14PMR.7230.8.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. JaniszewRCI Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
322019-01-21PMR.7230.7.III.2019Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych w msc. Janiszew, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej.RCI Sp. z o.o.1894.20Podgląd
312019-01-02OR.2150.9.2019Przyjmowanie odpadów komunalnych w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie, przy ul. PólkoWojciech KaszyńskiPodglądWartość umowy zawarta w treści
302019-01-02OR.2150.8.2019- zapewnienie sprawnego funkcjonowania OSP w Brudzewie w Krajowym Systemi Ratowniczo-Gaśniczym - współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w Turku - i inne (zawarte w treści)Henryk Świętochowski530.00Podgląd
292019-01-02OR.2150.7.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMariusz Andrzejewski330.00Podgląd
282019-01-02OR.2150.6.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Koźminie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuAndrzej Koral330.00Podgląd
272019-01-02OR.2150.5.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuGrzegorz Rosiak400.00Podgląd
262019-01-02OR.2150.4.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuTomasz Maciaszek400.00Podgląd
252019-01-02OR.2150.3.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuZbigniew Synenko530.00Podgląd
242019-01-02OR.2150.2.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMirosław Skolimowski530.00Podgląd
232019-01-02OR.2150.1.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuPiotr Karwacki530.00Podgląd
222019-01-02IOŚ.7021.1.2019Wykonanie w budynku Gminnej Hali Sportowej obowiązkowych prac kominiarskich zgodnych z obowiązującymi przepisami.Zakład Kominiarski Tylka Józef221.40Podgląd
212019-01-31IOŚ.603.1.2019Wykonanie pełnego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w msc. Smolina.SALUBRIS Sp. z o.o. Sp.K.4182.00Podgląd
202019-01-02IOŚ.7021.3.2019Umowa najmu pomieszczeń zaplecza szatniowo- sanitarnego przy ul. Piaski w BrudzewieGKS "Kasztelania" Brudzew400.00Podgląd
192019-01-02IOŚ.7021.1.2019Umowa najmu pomieszczeń hali sportowej w Brudzewie.GKS "Kasztelania" Brudzew100.00Podgląd
182019-01-15PMR.7230.1.III.2019Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych w msc. Janiszew, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. Janiszew.RCI Sp. z o.o.2656.80Podgląd
172019-02-04PMR.7021.5.2019Umowa użyczenia nieruchomości oznaczonych numerami 498/4 i 497 wraz z zabudowaniami o łącznej powierzchni 0,0415ha położonych w msc. Galew, obręb geodezyjny Wincentów, gm. BrudzewStowarzyszenie OSP w GalewiePodgląd
162019-01-21PMR>7021.3.2019Umowa przyjęcia obowiązku pełnienia funkcji Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji drobnych robót remontowych i budowlanych realizowanych przez Gminę Brudzew lub jednostki"BiaMar" Urszula Krysiak- Witold Krysiak14022.00Podgląd
152019-01-21PMR.6845.1.2019Umowa dzierżawy do używania i pobierania pożytków części gruntów celem ustawienia na nich pojemników metalowych w ilości 6 szt. z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych.Wtórpol Sp. z o.o. 380.16Podgląd
142019-01-02IOŚ.7021.1.2019Umowa najmu 2m2 powierzchni- znajdujące się w budynku Gminnej Hali Sportowej pod instalację automatów samosprzedających"SNACK LAND" Mateusz Walkowski123.00Podgląd
132019-01-02OR.2151.1.2019Obsługa Urzędu Gminy Brudzew w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pełnej realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenSzkolenia i doradztwo bhp i ppoż Krzysztof Matczak250.00Podgląd
122019-01-24PMR.6823.3.2019Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/2 położonej w obrębie gedezyjnym ChrząbliceArenda Wycena Nieruchomości- Edyta Ostrowska600.00Podgląd
112019-01-24PMR.6823.1.2019Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 327/1, położonej w obrębie geodezyjnym Janów, będącej przedmiotem nabycia przez Gminę Brudzew z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej.Arenda Wycena Nieruchomości- Edyta Ostrowska360.00Podgląd
102019-01-04IOŚ.7021.1.2019Prowadzenie stałej obsługi serwisowej systemów: CCTV, SSViN, SAP oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnej Hali Sportowej w BrudzewieP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar JankowiakPodglądWartość umowy zawarta w treści
92019-01-14IOŚ.7021.3.2019Dostawa i wymiana 28 sztuk opraw LED o mocy 150W w celu wymiany istniejących energochłonnych opraw oświetlenia na boisku ORLIK w Brudzewie, ul. PiaskiP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak19114.20Podgląd
82019-01-11IOŚ.7021.1.2019Wymiana 64 sztuk istniejących metalohalogenkowych opraw oświetlenia areny głównej w budynku gminnej hali sportowej w Brudzewie przy ul. Powstańców Wlkp na oprawy LEDP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak12300.00Podgląd
72019-01-02IOŚ.7031.4.2019Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadó elektrycznych i elektronicznychELEKTRORECYKLING SP. Z O.O.PodglądWartość umowy zawarta w treści
62019-01-08PMR.2151.2.2019Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, których wymaga dana decyzja, a także analiz, warunków i zasad gospodarowMarian Lis2960.00Podgląd
52019-01-08PMR.2151.1.2019Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, których wymaga dana decyzja, a także analiz, warunków i zasad gospodarowania terenu oraz jego zabudowy Marian Lis16470.00Podgląd
42019-01-02IOŚ.7031.3.2019Świadczenie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów o kodzie 200132- leki inne niż wymienione w 200131, zgromadzonych w PSZOKZakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. PodglądWartość umowy zawarta w treści
32019-01-02IOŚ.7031.2.2019Wykonanie usług polegających na: - wstawieniu pojemników, worków oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Brudzew - wstawieniu kontenerów, pojemników oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
22019-01-02IOŚ.7031.1.2019Wykonanie usług polegających na: - wyposażeniu w odpowiednie pojemniki/kontenery Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie - odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu w odpowiedniej instalacji odzysku oraz zagospodarowania odpadów koPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
12019-01-026/UO/2019Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniuWykonawcy, w obrębie administracyjnym ZamawiającegoOświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech