Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Kwartalna Narada Sołtysów

29 czerwiec 2015

W dniu 23 czerwca 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy odbyła się kwartalna narada sołtysów Gminy Brudzew.

W naradzie jako zaproszeni goście uczestniczyli: Cezary Krasowski – Wójt Gminy Brudzew, Paweł Jacaszek - Zastępca Wójta Gminy Brudzew, Tomasz Józefowicz – Sekretarz Gminy Brudzew, Kazimierz Wdowiński – Przewodniczący Rady Gminy Brudzew, Radni Rady Gminy Mirosław Andrzejewski, Józef Budynek, Zdzisław Kaźmierczak, Zbigniew Synenko, Rafał Dziamara oraz Tadeusz Gebler – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Leszek Bartosik pracownik KRUS w Turku, Marek Pańczyk – Przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku.

Podczas narady poruszono wiele ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Gminy Brudzew.  
Jedną z najważniejszych był temat suszy, która dotknęła rolników z terenu naszej Gminy. Wójt Gminy poinformował sołtysów, iż wystosował pismo do Wojewody w tej sprawie, jak również wysłane zostały pisma w sprawie szkód spowodowanych przez dziki do kół łowieckich.

Głos zabrał również Pan Paweł Jacaszek, który przekazał informację dotyczącą funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Pan Tadeusz Gebler omówił nowe warunki dofinansowań dla rolników na rok 2016 oraz podziękował Wójtowi za pomoc
w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Pan Leszek Bartosik poinformował zebranych o  problemach dotyczących bieżącego uzupełniania informacji w zakresie ubezpieczeń rolników, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przekazywania gospodarstw.

Głównym wątkiem wolnych wniosków była gospodarka odpadami komunalnymi oraz temat związany z rekultywacją terenów pokopalnianych.

Urząd Gminy Brudzew umożliwił także sołtysom korzystanie z systemu powiadamiania mieszkańców SISMS o zagrożeniach meteorologicznych, awariach i ważnych wydarzeniach na terenie Gminy.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech