Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Segregacja odpadów w UG Brudzew

10 grudzień 2015

Nie od dziś wiadomo, że Gmina Brudzew podejmuje działania w zakresie zapewnienia bardzo dobrego stanu środowiska naturalnego.

Dowodem na to jest m.in. Zarządzenie Wójta Gminy Brudzew z dnia 10 grudnia br. w sprawie obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy Brudzew.

W UG już od dawna funkcjonuje duża świadomość konieczności przestrzegania przepisów ochrony środowiska, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zachowaniu Pracowników.

Wprowadzony obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został podzielony na następujące frakcje odpadów:

  1. tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe – należy umieszczać w pojemniku oznaczonym kolorem żółtym;
  2. szkło oraz opakowania szklane – należy umieszczać w pojemniku oznaczonym kolorem białym;
  3. papier, z wyłączeniem dokumentów zawierających dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – należy umieszczać w pojemniku oznaczonym kolorem niebieskim.

Pojemniki, służące selekcji zlokalizowane są w budynku Urzędu Gminy Brudzew - w specjalnie wyznaczonym miejscu, tj. półpiętro, przed poziomem piwnicy. Pozostałe frakcje odpadów Pracownicy gromadzić będą w pojemnikach znajdujących się przy stanowiskach pracy.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech