Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Szkolenia - Alkohol i Dopalacze

10 grudzień 2015

W poniedziałek, 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Brudzewie odbyły się dwa szkolenia o jakże ważnych tematykach. Pierwsze skierowane było do przedsiębiorców z terenu gminy i dotyczyło kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, drugie natomiast skierowane było do wychowawców i pedagogów placówek edukacyjnych gminy Brudzew i dotyczyło zagrożeń związanych z coraz częstszym używaniem substancji psychoaktywnych - w szczególności dopalaczy - wśród młodzieży szkolnej.

Głównymi aspektami poruszanymi podczas spotkania przedsiębiorców były: zakres i zasady kontroli punktów sprzedaży alkoholu, przepisy prawne regulujące obrót napojami alkoholowymi – czyli o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca, aby działać zgodnie z tymi przepisami, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy oraz osób kontrolujących, a także wyroki sądów Naczelnych Sądów Administracyjnych, rekomendacje NIK i RIO dotyczące handlu alkoholem.

Wychowawcy i pedagodzy z placówek szkolnych omawiali na szkoleniu aktualną sytuację prawną dotyczącą narkotyków i dopalaczy – najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, obejrzeli multimedialny pokaz najczęściej używanych w Polsce środków psychoaktywnych – wyniki badań ESPAD, KBPN, omówione zostały także zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy oraz jakie działania informacyjne i edukacyjne podejmować w placówce i w rodzinie aby przeciwdziałać substancją szkodliwym.

Szkolenia przeprowadziła dr Teresa Kobrzyńska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Mając na uwadze bardzo poważne konsekwencje prawne wynikające z prowadzenia działalności w zakresie handlu napojami alkoholowymi w szkoleniu udział wzięło aż 21 przedsiębiorców. Nauczyciele również podeszli do sprawy dopalaczy poważnie. Ich frekwencja w szkoleniu wyniosła blisko 30 osób.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech