Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Podsumowanie Kampanii ZTU

02 grudzień 2015

1 grudnia 2015 r. w domu weselnym „Jola” w Kolnicy odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanej w 2015 roku kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w gminie Brudzew. ZTU to akcja, której najważniejszym celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W Gminie Brudzew do współpracy z Urzędem oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyły się chętnie, jak co roku gminne placówki oświatowe:

 1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie,
 2. Szkoła Podstawowa w Koźminie z filią w Krwonach,
 3. Szkoła Podstawowa w Galewie z filią w Chrząblicach,
 4. Gminne Przedszkole w Brudzewie

oraz Biblioteka Publiczna w Brudzewie, Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia”, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, w tym Gminny Klub Sportowy “Kasztelania” Brudzew oraz Animatorzy Sportu Boiska Orlik w Brudzewie.

Akcja prowadzona była przez cały rok, a objętych nią zostało kilkaset dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzew.

Gości powitał Pan Tomasz Józefowicz – Sekretarz Gminy Brudzew. Pan Tomasz przedstawił założenia kampanii po czym oddał głos Panu Alfredowi Rajczykowi – Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku. Zaproszeni goście oraz dzieci i młodzież szkolna mieli możliwość wysłuchania prezentacji o skutkach stosowania substancji psychoaktywnych przygotowanej przez Pana Rajczyka.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów i nagród dla koordynatorów i laureatów konkursów organizowanych w ramach kampanii ZTU.

 

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury gminy Brudzew:

 • Pani Agnieszka Ordon – Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Brudzewie,
 • Pani Zofia Cichomska – po. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koźminie,
 • Pan Jan Szafrański – Dyrektor Szkoły Podstawowej Galew z Filią w Chrząblicach,
 • Pani Bożena Głąb – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Brudzewie,
 • Pani Marianna Gajda – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzewie,
 • Pani Nina Kropidłowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia”,
 • Pan Ireneusz Walkowski – Prezes Gminnego Klubu Sportowego „Kasztelania”.

Koordynatorzy Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2015 r.:

 • Pani Eliza Gadomska - SP w Brudzewie,
 • Pani Eliza Moszczyńska - Gimnazjum w Brudzewie,
 • Pani Krzysztofa Rumiejowska - SP w Koźminie z filią w Krwonach,
 • Pani Joanna Rosicka - SP w Galewie z Filią w Chrząblicach,
 • Pani Agnieszka Karbowa - Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia”w Kolnicy,
 • Pani Anna Rosicka - Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzewie,
 • Pani Alicja Kostrzewska - Gminne Przedszkole w Brudzewie,
 • Pani Sylwia Kwaśna - Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzewie z filią w Koźminie,
 • Pan Marek Kujawa – Trener Sekcji Judo GKS „ Kasztelana” Brudzew,
 • Pan Włodzimierz Rygiert - Trener Sekcji Karate GKS „ Kasztelania Brudzew”,
 • Pan Maciej Szurgot - Animator Sportu Boiska ORLIK w Brudzewie,
 • Pan Paweł Bednarczyk - Animator Sportu Boiska ORLIK w Brudzewie.

Laureaci ogólnopolskich konkursów indywidualnych ZTU:

 • Alicja Żołądkiewicz - ZSG Brudzew  
 • Wiktoria Tończyk - ZSG Brudzew  
 • Aleksandra Węgielnik - ZSG Brudzew  
 • Andżelika Ćwiek - SP Galew      
 • Przemysław Sztuba - SP Koźmin        
 • Mateusz Siwek - SP Koźmin    

Pan Cezary Krasowski – Wójt Gminy Brudzew pogratulował laureatom konkursów oraz podziękował koordynatorom poszczególnych placówek za sumienne przygotowanie dzieci do udziału w akcji oraz za nadzorowanie przebiegu konkursów towarzyszących kampanii.

 

Spotkanie urozmaiciły, zdobywając duże uznanie wśród publiczności występy artystyczne dzieci i młodzieży z ZSG w Brudzewie. Wystąpiły zespoły: PEREŁKI, ISKIERKI oraz EL-DANCE.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech