Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Chrząblice

16 grudzień 2020

WFOSiGW 1

W dniu 15 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Brudzew podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Aleksandrę Durkowską oraz Kierownika Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej Paulinę Palicką na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Chrząblice” w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,27kW składającej się z 19 sztuk paneli o mocy 330Wp każdy z osprzętem – inwerter, okablowanie, konstrukcja mocująca, instalacja po stronie stałonapięciowej DC systemu fotowoltaicznego.

Na zakres objęty przedsięwzięciem zostało przeprowadzone postępowanie zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2018 Wójta Gminy Brudzew z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro w trybie zapytania ofertowego. Wykonawcą prac jest ELEKTRO – INSTAL Waldemar Jankowiak

Wartość przedsięwzięcia : 30.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 26.073,00

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków własnych – 3.927,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Chrząblice” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

logo wfosigw new ok

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech