Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

III kwartalna narada Sołtysów

07 październik 2020

W dniu 30 września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury ,,Wozownia” w Kolnicy odbyła się III kwartalna narada Sołtysów Gminy Brudzew. Była ona kolejną okazją do omówienia bieżących spraw gminy. Podczas spotkania sołtysi mogli przekazać swoje spostrzeżenia oraz uzyskać wiele cennych informacji od zaproszonych gości którymi byli: Jan Smak - Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku, Krzysztof Buchelt – Kierownik Placówki terenowej KRUS w Turku, mł. insp. Michał Grzelak Komendant Powiatowy Policji w Turku.

W naradzie sołtysów uczestniczyli: Cezary Krasowski Wójt Gminy Brudzew, Paweł Jacaszek – Zastępca Wójta Gminy, Tomasz Józefowicz – Sekretarz Gminy Brudzew, Kazimierz Wdowiński - Przewodniczący Rady Gminy Brudzew, Mirosław Andrzejewski Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Infrastruktur Technicznej,

Komendant Powiatowy Policji w Turku mł. insp. Michał Grzelak poinformował, że od dnia 1 października 2020 r. na terenie Gminy Brudzew obowiązki dzielnicowej będzie pełniła sierż. Justyna Grabowska. Sołtysom przekazano informację o przedłużonym do dnia 14 października b.r. terminie składania wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą oraz podsumowano zebrania sołeckie podczas których mieszkańcy sołectw dokonali podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. Zapoznano także sołtysów z zakresem, formą i trybem na jakich przeprowadzany jest na terytorium RP Powszechny Spis Rolny, w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech