Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

„Zdalna Szkoła” w Gminie Brudzew

27 kwiecień 2020

 

„Zdalna Szkoła” w Gminie Brudzew

W dniu 21 kwietnia 2020r. Gmina Brudzew podpisała umowę na realizację grantu pn. „zdalna Szkoła” w ramach projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którego wartość wynosi 59 999,80 zł.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Brudzew. Dzięki otrzymanej dotacji zakupione zostały 24 laptopy, które zostaną przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzew. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się
w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Grant „zdalna Szkoła” w Gminie Brudzew jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech