Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Podsumowanie Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

09 grudzień 2019

W dniu 5 grudnia 2019r. w Gminie Brudzew odbyło się uroczyste podsumowanie XIX edycji Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Hasło tegorocznej Kampanii brzmiało : „CHCE MI SIĘ CHCIEĆCZYLI O PRZECIWDZIAŁANIU WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI

Rodzice, szkoła, rówieśnicy – każdy ma jakieś oczekiwania wobec młodego człowieka. Dochodzący do tego natłok informacji, porównań, wzorów płynących z mediów prowadzi często do wygórowanych oczekiwań wobec dziecka. Bardzo ważne jest wyczucie i zachowanie równowagi między obowiązkami, zainteresowaniami a odpoczynkiem. Ważnym aspektem w kontaktach z rodzicami jest uświadomienie im tego faktu i edukacja profilaktyczna uczniów w tym zakresie. Im więcej mamy pozytywnych informacji o sobie, tym większe jest nasze poczucie siły i wiary w dobre rezultaty naszych działań. Wiara w sukces dodaje sił, redukuje stres. Wszystko to sprzyja naszemu zadowoleniu. To z kolei przekłada się na jakość naszej pracy. Mówią o pobudzaniu uczniów do podejmowania różnych działań – aby „chciało się chcieć”, w rozbudzaniu pasji i zainteresowań nie można zapominać o pozytywnym myśleniu. Rolą dorosłych jest kształtowanie w dzieciach pozytywnego myślenia oraz podejścia do życia i świata, by doświadczyły i nauczyły się, że „szklanka jest do połowi pełna”. Kampania kierowana była przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Główne cele kampanii to:

1. Wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów.

2. Samopoznanie w zakresie talentów, zainteresowań, pasji.

3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki).

4. Kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.

5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych

Organizatorami Kampanii byli Fundacja Trzeźwy Umysł, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, Gmina Brudzew oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kampanię w Gminie Brudzew realizowali:

- Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

- Szkoła Podstawowa w Koźminie

- Szkoła Podstawowa w Galewie z filią w Chrząblicach

- Gminne Przedszkole w Brudzewie

W ramach kampanii ZTU realizowany był konkurs plastyczno - literacki pt „Ja za 20 lat”. Laureatami konkursu zostali: Mateusz Trząsowski, Hubert Sobieraj, Sylwia Lewicka, Mateusz Burdziński, Juliana Gauden, Andżelika Stefanowska, Zuzanna Adamczyk, Dominika Witkowska. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Podczas uroczystości zostały wręczone certyfikaty dla organizatorów oraz koordynatorów Kampanii.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech