Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

III Kwartalna Narada Sołtysów

04 październik 2019

W dniu 30 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury ,,Wozownia” w Kolnicy odbyła się III Kwartalna Narada Sołtysów Gminy Brudzew. Była ona kolejną okazją do omówienia bieżących spraw gminy. Podczas spotkania sołtysi mogli przekazać swoje spostrzeżenia oraz uzyskać wiele cennych informacji od zaproszonych gości którymi byli: Piotr Szewczyński - Zastępca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku, Anna Jesiołowska Naczelnik Wydziału Płatności Bezpośrednich ARIMR w Turku, Krzysztof Kałużny Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Turku, oraz Zbigniew Trocha specjalista ds. inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowych.

W naradzie sołtysów uczestniczyli: Cezary Krasowski Wójt Gminy Brudzew, Paweł Jacaszek – Zastępca Wójta Gminy Brudzew, Tomasz Józefowicz – Sekretarz Gminy Brudzew, Kazimierz Wdowiński Przewodniczący Rady Gminy Brudzew, Barbara Zielińska Kierownik GOPS w Brudzewie, Radna Powiatowa, Mirosław Andrzejewski Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej oraz Ireneusz Niewiarowski Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów..

Zastępca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku poinformował sołtysów o możliwości składania wniosków od 3 października 2019 r. o przyznanie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy.

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku poinformował zebranych, o możliwości składania wniosków w ramach programu pn.: "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Pani Barbara Zielińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała informacje dotyczące organizacji wigilii dla osób samotnych zamieszkujących teren Gminy Brudzew oraz o planach wdrożenia na terenie Gminy Brudzew programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brudzew mających 65 lat i więcej.

Sekretarz Gminy Tomasz Józefowicz przekazał Sołtysom informacje dotyczące organizacji zbliżających się wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej

Zastępca Wójta Gminy Paweł Jacaszek poinformował z kolei o przystąpieniu przez Gminę Brudzew do programu „Usuwania foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu zwrócił się do Sołtysów o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców o możliwości składania w Urzędzie Gminy Brudzew ankiet dot. ilości zużywanych w gospodarstwie foli rolniczych.

Pan Ireneusz Niewiarowski podziękował Wójtowi Gminy Brudzew za realizacje funduszu sołeckiego i czynne uczestnictwo w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi.

Wójt Gminy Brudzew Cezary Krasowski kończąc naradę podsumował zebrania wiejskie w sprawie funduszy sołeckich na 2020 rok. Pogratulował także Sołectwu Chrząblice uzyskania tytułu "Aktywnej Wsi Wielkopolski" w III edycji konkursu Aktywna Wieść Wielkopolska Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech