Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

12 luty 2019

Od grudnia w Szkole Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie realizowany jest projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Projekt jest przedsięwzięciem innowacyjnym, zmierzającym do rozwoju systemu kształcenia, przez dostarczenie szkołom nowoczesnych narzędzi oraz wdrożenie nowatorskich metod dydaktycznych, wykraczających ponad ogólnopolskie standardy kształcenia. Dzięki projektowi szkoła wiele zyskała. Stworzono unikalną w skali kraju regionalną sieć edukacyjną w oparciu o wojewódzką infrastrukturę teletechniczną i szerokopasmowy Internet oraz rozbudowano sieć Wi-Fi. Szkoła otrzymała także nowoczesny sprzęt cyfrowy.      

Koordynatorem projektu jest v-ce dyrektor p. Anna Tygielska, specjalistą ds. wdrażania technologii IT jest p. Magdalena Mroczkowska. W ramach projektu w szkole realizowane są następujące podprojekty edukacyjne:

Cyfrowa Mapa Dorzecza Wartyprojekt realizowany przez p. Lillę Szafrańską oraz p. Marzannę Stodzierz. Uczestniczy w nim 12 uczniów z klasy VIII b i 12 uczniów z klasy III c gimnazjum. Każda grupa ma dyspozycji tablety oraz po 1 rejestratorze SENSEDISC na grupę. Urządzenie przeznaczone jest do nauczania na bazie eksperymentów szkolnych i wyposażone jest w następujące czujniki: natężenia światła, PH roztworu, temperatury, wilgotności względnej, poziomu dźwięku, przewodnictwa elektrycznego, czujnik UV i CO2 .Metodą projektu realizowane są dwa scenariusze: „Pogoda i jej znaczenie” oraz „Hałas w środowisku – źródła i wpływ na jakość życia”.

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – projekt realizowany przez p. Małgorzatę Kornacką. Zajęcia te ukierunkowane są na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych. Podczas warsztatów 15 uczniów z klasy IV a i IV b zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu programowania robotyki i nowych technologii. Uczestnicy mają do dyspozycji tablety, wkrótce otrzymają kolejny sprzęt.

Nadesłano: SP im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech