Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Rozprawa administracyjna

26 październik 2015

22 października br. w lokalu gastronomicznym „U Joli” w Kolnicy odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: adaptacji istniejących nieruchomości i placów oraz budowie nowych budynków dla stacji demontażu pojazdów, zakładu demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przetwarzania tworzyw sztucznych i opon, punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odlewni aluminium i ołowiu w miejscowości Bierzmo.

Na spotkanie oprócz inwestorów i firmy odpowiedzialnej za raport środowiskowy licznie przybyli także mieszkańcy gminy Brudzew. Spotkanie rozpoczął Pan Cezary Krasowski – Wójt Gminy Brudzew poczym przekazała głos Pani Dominice Kaszyńskiej–Fisiak - Inspektorowi ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami  w UG Brudzew. Pani Dominika przedstawiła zebranym zasady rozprawy oraz proces na jakim znajduje się wniosek o wydanie pozwolenia na planowane przedsięwzięcie. Następnie Pan Jakub Stachurski - przedstawiciel firmy Ekolog w Poznaniu, przytoczył zebranym koncepcję inwestycji i poszczególnych mechanizmów z nią związanych.

Kolejnym punktem rozprawy były zapytania i odpowiedzi. Pytań od mieszkańców było bardzo dużo. Pytano szczegółowo o raport, ekspertyzy czy tez opinie medyczne. Dlaczego akurat Bierzmo? Kto będzie zatrudniony w firmie? Jakie korzyści z tytułu prowadzenia takiej działalności będzie miała gmina? Pytano o awaryjność instalacji, emisji i magazynowanie szkodliwych gazów a także o takie skutki uboczne działalności jak fetor, dym, inne gazy oraz sposoby na ich zatrzymanie.

Planowana inwestycja wzbudza wielkie obawy mieszkańców gminy Brudzew a w szczególności Bierzma i okolic. Ludzie podawali przykłady degradacji środowiska, chorób wśród ludzi i spadku atrakcyjności terenów w obrębie miejsc gdzie funkcjonują tego typu spalarnie. Uspokoić mieszkańców próbowali przedstawiciele firmy Ekolog tłumacząc, że smród nie jest regulowany prawnie, a na wszystkie inne zagrożenia, o których mowa firma ma stosowne pozwolenia.

Po zażyłej dyskusji przyszedł czas na przerwę, po której odczytano kilkunastostronicowy protokół. Nie wiadomo jaką decyzję wyda wójt Krasowski, bowiem rozprawa jest tylko jednym z etapów postępowania, które zdaniem Dominiki Kaszyńskiej-Fisiak potrwa jeszcze długi czas. Na razie urząd gromadzi niezbędną dokumentację, która ma pozwolić na gruntowne przyjrzenie się inwestycji. Również raport sporządzony przez firmę Ekolog ma zostać poddany eksperckiej wiarygodności.

Protokół z rozprawy administracyjnej z dnia 22 października 2015 r.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech