Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Granty PPGR - komputery rozdane

25 listopad 2022

11

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Brudzew pozyskała 180.312,00 zł. Za tę kwotę zakupiono sprzęt komputerowy i akcesoria : w tym 11 komputerów stacjonarnych wraz
z monitorem, myszką i klawiaturą, 57 laptopów  wraz z torbą oraz 3 tablety.

Uroczyste wręczenie zakupionego sprzętu odbyło się w październiku 2022 roku. Nowe komputery, laptopy i tablety na ręce rodziców i dzieci przekazał Wójt Gminy Brudzew Cezary Krasowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Brudzew Kazimierzem Wdowińskim.

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina Brudzew zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów projektu przez okres 2 lat, każdy odbiór sprzętu komputerowego przez uprawnione osoby był poprzedzony zawarciem umowy darowizny z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub uczniem (pełnoletnim). Przekazany sprzęt przechodzi na własność obdarowanego, jednakże zgodnie z regulaminem konkursu przez 2 lata osoba, która otrzymała sprzęt zobligowana jest do składania oświadczenia
o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem tj. do celów edukacyjnych.

 

stopka ppgr

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech