Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Informacja dot. zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

02 sierpień 2022

111

Informacja dot. zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, że Gmina Brudzew przeprowadziła przetarg na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, w tym: 11 komputerów stacjonarnych, 57 laptopów i 3 tablety.


W ramach przetargu została złożona jedna oferta przez:

ARCUS S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa


- cena ofertowa                                                         177. 971,16 zł


Obecnie trwa ocena i badanie złożonej oferty. W dalszej kolejności zostanie podpisana umowa. Wykonawca zgodnie z zapisami umowy dostarczy sprzęt komputerowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy z Gminą Brudzew. Następnie sprzęt komputerowy będzie przekazywany uprawnionym osobom.


 
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na postawie umowy powierzenia grantu nr 2459/2022.

111111

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech