Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Narada Sołtysów Gminy Brudzew

05 kwiecień 2022

W dniu 29 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury ,,Wozownia” w Kolnicy odbyła się kwartalna narada Sołtysów Gminy Brudzew. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy dotyczące gminy. Poruszono kwestie utrzymania rowów melioracyjnych i funkcjonowania spółek wodnych, zorganizowanego odbioru odpadów rolniczych, przypomniano także o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Sołtysi zostali poinformowani, że w bieżącym roku kontynuowane będą kontrole źródeł grzewczych i rodzaju stosowanego opału, dodatkowo kontroli poddane zostanie wywiązywanie się z obowiązków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w tym stosowania kompostowników i zagospodarowania nieczystości ciekłych. Omówione zostały także kwestie bieżącego utrzymania świetlic wiejskich oraz montażu na ich dachach instalacji fotowoltaicznych.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech