Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Narada Sołtysów Gminy Brudzew

01 lipiec 2021

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury „WOZOWNIA” w Kolnicy odbyła się II kwartalna Narada Sołtysów Gminy Brudzew. Była ona kolejną okazją do omówienia bieżących spraw gminy. Podczas spotkania sołtysi mogli przekazać swoje spostrzeżenia oraz uzyskać wiele cennych informacji od zaproszonych gości.

     W naradzie sołtysów uczestniczyli: Cezary Krasowski Wójt Gminy Brudzew, , Paweł Jacaszek – Zastępca Wójta Gminy Brudzew, Tomasz Józefowicz – Sekretarz Gminy Brudzew, Kazimierz Wdowiński Przewodniczący Rady Gminy Brudzew, Mirosław Andrzejewski Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Infrastruktur Technicznej, Barbara Skorupska - Wożniak Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku, Jan Smak Kierownik Agencji Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa, Robert Żółtaszek Kierownik Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Dominika Kaszyńska - Fisiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarcze (RSG).

Podczas narady przekazano sołtysom informacje dotyczące:

 • rozprzestrzeniania się choroby ASF (Afrykański pomór świń) na terenie Powiatu Tureckiego.
 • wypłaty dopłat bezpośrednich i ONW,
 • pomocy krajowej dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19,
 • pomocy w 2020 r. dla posiadaczy chryzantem przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli starty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemia COVID-19,
 • pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 w ramach działania pn. „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID” na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego, będącego laptopem wraz z niezbędnymi oprogramowaniami oraz myszką, klawiaturą i ładowarką, ,
 • pomocy hodowcom świń działającym jako mikroprzedsiębiorstwo lub małe i średnie przedsiębiorstwo     którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19,
 • pomocy za szkody w uprawach spowodowane w 2020r. poprzez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi, lawinę lub suszę,
 • pomocy udzielanej pszczelarzom do przezimowania rodzin pszczelich,
 • ubezpieczeń społecznych rolników,
 • realizacji projektu "Wykorzystanie energii odnawialnych w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”,
 • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczącego Statutów sołectw,
 • realizacji programu szczepień przeciw COVID-19 na terenie gminy Brudzew.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech