Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Podsumowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej

29 wrzesień 2015

Podsumowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej dla 6 gmin powiatu tureckiego

 

29 września 2015r. w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się szkolenie podsumowujące przedsięwzięcie pod nazwą: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów.

Szkolenie było ostatnim etapem prac prowadzonych przez NUVARRO w ramach zadania: przygotowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). PGN-y to dokumenty strategiczne, których głównymi celami są: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia energii, wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii co powinno doprowadzić do poprawy jakości powietrza i życia mieszkańców..

Spotkanie zorganizowano dla pracowników urzędów gmin (członków grup roboczych), których zadaniem będzie monitorowanie wdrożenia Planów w poszczególnych gminach.

Na spotkaniu Dariusz Kałużny, ekspert NUVARRO (wykonawcy zadania) podsumował przyjęte cele i działania w ramach Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w poszczególnych gminach. Celem strategicznym, który został wyznaczony jest: poprawa jakości środowiska naturalnego gmin powiatu tureckiego dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2020 w stosunku do roku bazowego, czyli roku 2014 oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii wytwarzanej lokalnie na terenie gminy.

 Kolejnym punktem szkolenia była dyskusja na temat praktycznego aspektu wdrażania  PGN i obowiązków wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy zostali zapoznani  także z zasadami aktualizacji przygotowanej w ramach programów Bazy Emisji w kolejnych latach do roku 2020.

Przedstawiciele gmin szczególnie zainteresowani byli zagadnieniami dotyczącymi powiązania PGN z  nowymi konkursami o dotacje zewnętrzne. Wiele pytań padło również w związku z umieszczaniem zadań z PGN w Wieloletnich Prognozach Finansowych w gminach.

 

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech