Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

11 maj 2020

W 2019 r. Gmina Brudzew realizowała kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Odbioru inwestycji dokonano w maju 2020r. Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. „Częściowa rozbiórka wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w msc. Tarnowa, gmina Brudzew”, mająca na celu zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury kulturalnej i realizacja celów planu działalności poprzez częściową rozbiórkę wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w msc. Tarnowa, gmina Brudzew, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Operacja dotyczy częściowej rozbiórki wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. W ramach projektowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące roboty budowlane: rozbiórka części budynku, przebudowa w zakresie pozostałego obiektu, wykonanie nowego dachu nad całością oraz zagospodarowanie wokół budynku. Od strony południowej zaprojektowano zadaszony taras. Przewiduje się wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Tarnowa w instalacje fotowoltaiczną o mocy 3 kWp.

Efekty operacji: Budynek objęty projektem pełni funkcję świetlicy wiejskiej. Budynek ma być miejscem spotkań dla lokalnej społeczności gdzie będą mogli spędzać wolny czas. Ma również być miejscem organizowania zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Obiekt został przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich. Poziom terenu przy wejściach głównym do budynku jest równy poziomowi zero w budynku. W całym obiekcie nie ma się progów.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 500 000,00 zł.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Urząd Gminy Brudzew

                                                                       Daria Robaszek

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech