Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Uroczyste otwarcie budynku szatniowo–sanitarnego

07 czerwiec 2018

W dniu 3 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku szatniowo sanitarnego Gminnego Klubu Sportowego Kasztelania Brudzew przy ul. Piaski w Brudzewie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi radna Sejmiku Wojewódzkiego Anna Majda, wójt gminy Brudzew Cezary Krasowski, radna Powiatu Tureckiego Barbara Zielińska, ksiądz kanonik Zbigniew Wróbel wraz z wikarym Waldemarem Kowalem, prezes GKS Kasztelania Marcin Szymański wraz z działaczami klubu, członek zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej Krzysztof Jurkiewicz, wykonawca budynku Jarosław Miszczak, radni gminy Brudzew, sołtysi gminy Brudzew, dyrektorzy placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych z terenu gminy Brudzew.

Ceremonii otwarcia budynku dokonał wójt gminy Brudzew Cezary Krasowski oraz przewodniczący komisji rewizyjnej GKS Kasztelania Brudzew Piotr Kwieciński. Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości wręczono odznaki dla zasłużonych sportowców oraz działaczy gminnego klubu. Poświęcenia budynku dokonał ksiądz kanonik Zbigniew Wróbel proboszcz parafii Brudzew po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Cała inwestycja podzielona została na III etapy i obejmowała:

Etap I – Roboty Budowlane – stan surowy zamknięty

Etap II – Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Etap II – Zagospodarowanie terenu w tym budowa zjazdu publicznego i piłkochwytów

Całkowity koszt zadania to kwota blisko 650.000,00 zł w tym dotacja – 100.000,00 zł w ramach programu „Szatnia na Medal” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech