Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Obwieszczenie Wójta Gminy Brudzew o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brudzew na lata 2016-2020

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie.

W związku z powyższym zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brudzew Uchwały Nr XXXIV/226/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brudzew na lata 2016-2020.

Informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji ogłaszam:

  • 1) na stronie Gminy Brudzew w Biuletynie Informacji Publicznej brudzew.bip.net.pl,
  • 2) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brudzew i w sołectwach oraz poprzez przekazanie sołtysom.
  • 3) w prasie lokalnej,
  • 4) przez obwieszczenie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 - 2020


Wójt Gminy Brudzew

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech