Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych

31 styczeń 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzew

 Wójt Gminy Brudzew podaje do publicznej wiadomości:

- terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych zawarte w zarządzeniu nr 5/2018 z dnia 22 stycznia 2017r. (link poniżej)

- kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, zawarte są w uchwale XXXI/200/2017 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 marca 2017r (link poniżej)

  • Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzew (http://www.brudzew.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8782&bar_id=5609)
  • Uchwała nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do I klasy szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 3063)

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech