Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Pożyczki niskoprocentowe dla przedsiębiorców

19 lipiec 2016

Punkt Obsługi Klientów Funduszu Pożyczkowego JEREMIE w Tureckiej Izbie Gospodarczej oferuje pożyczki ze środków JEREMIE dla osób prowadzących działalność gospodarczą!
1. kwota pożyczki do 1 000 000,00 PLN...
2. okres finansowania Maksymalnie 60 miesięcy (5 lat)
3. oprocentowanie na zasadach de minimis od 1,00 %
4. prowizja / opłaty dodatkowe - od 0,00 %
5. karencja w spłacie - do 6 miesięcy
6. opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego,
koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe i inne. zgodnie z rzeczywistym kosztem.

Dla Kogo Pożyczka ?
Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:
1. rozpoczynają działalność (start-up),
2. nie posiadają historii kredytowej.
Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:
1. zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
2. mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
3. posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą lub deklaruje chęć prowadzenia działalności gospodarczej w województwie wielkopolskim,
4. nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu.

Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:
1. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
2. unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
3. budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
4. informatyzację,
5. dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
6. tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:
1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
2. finansowanie celów konsumpcyjnych,
3. spłatę pożyczek i kredytów,
4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Pełna obsługa klientów: Biuro TIG, Turek, ul. Kaliska 47 (tj. przyjmowanie wniosków, podpisywanie umowy, składanie zabezpieczenia, rozliczanie pożyczki itp.)

Pracownicy Tureckiej Izby Gospodarczej dodatkowo świadczą usługi doradcze w zakresie przygotowania i kompletowania wniosku wraz z załącznikami.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami TIG:

Ewa Kowalska - 665998899
Tobiasz Guźniczak - 665999604
Monika Kozłowska - 665999664

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech