Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Zmiana ustawy o ewidencji producentów

12 styczeń 2015

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja z dnia 23 października 2014 roku ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wprowadzone zostały następujące regulacje:

1) odrębny numer identyfikacyjny zostanie nadany w przypadku, gdy małżonek prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą;

2) w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów beda miały zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, co umożliwi zakończenie tych postępowań w drodze decyzji administracyjnej.

Nowelizacja przewiduje, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego.

Numery identyfikacyjne otrzymane przed dniem wejścia nowelizacji mają być zachowane.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech