Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Ulga za prowadzenie przydomowego kompostownika

16 grudzień 2020

Od 1 stycznia 2021r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od danej nieruchomości

(bez względu na liczbę osób ją zamieszkujących).

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę?

Założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt  jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, w Urzędzie Gminy Brudzew poprzez deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzgledniającą wyliczenie zwolnienia w części F formularza.

Jak powinien wyglądać kompostownik?

Kompostowanie bioodpadów prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych, lub też w plastikowych, drewnianych, betonowych czy metalowych pojemnikach o budowie ażurowej, wykonanych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Wielkość kompostownika powinna być dostosowana do ilości gromadzonych tam bioodpadów.

Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach, na płytach gnojowych, w nieczynnych zbiornikach bezodpływowych lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

Pamiętaj, by ulokować kompostownik w odpowiedniej odległości od okien i granicy działki * (patrz galeria)

Co kompostujemy?

Bioodpady typu: skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, chwasty, słomę, siano, owoce, warzywa, roślinne resztki kuchenne, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, czysty drobny papier, popiół drzewny, trociny.

UWAGA !!!

Po zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, właściciel nieruchomości nie korzysta z odbiorów frakcji „BIO” u źródła oraz nie dostarcza ich na PSZOK.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

-nie posiada kompostownika przydomowego lub

-nie kompostuje bioodpadów w kompostowniku przydomowym, lub

-uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika;

traci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 63 279 83 43 lub 63 279 83 45

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech