Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Projekt „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej II”

10 październik 2018

Turecka Izba Gospodarcza wraz z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej II”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej (spełniających jeden z warunków: osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach).


Osoby te muszą pozostawać bez pracy oraz zamieszkiwać w województwie wielkopolskim w powiatach: tureckim, słupeckim, pleszewskim (bez gminy Gołuchów), kolskim, konińskim – gminy Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec, Wierzbinek, Wilczyn, Skulsk.
Wsparcie w ramach projektu obejmuje kursy i szkolenia zawodowe. Oferta składa się z dopasowanych kierunkowych szkoleń zawodowych:


- Pracownik administracyjno-biurowy,

- Barman/Pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej,

- Operator koparko-ładowarki,

- Magazynier z obsługą wózka jezdniowego,

- i inne według potrzeb uczestników.

Szkolenia kończą się egzaminami i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje i kwalifikacje. 

Stypendium za udział w szkoleniu wynosi ok. 6 zł/h „na rękę”.
Dodatkowo istnieje możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego ze stypendium (wynoszącym ok. 1.000zł/m-c „na rękę”), z możliwością kontynuowania zatrudnienia oraz m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe.

Po szczegółowe informacje można udać się do Tureckiej Izby Gospodarczej, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek. Można też kontaktować się z Konradem Górskim, nr tel. 63 289 18 89.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech