Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Program udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

30 maj 2017

Wójt Gminy Brudzew informuje, że w terminie od 12 czerwca 2017r. do czasu wyczerpania się puli środków przeznaczonych na ww. cel, przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku).

Przyznanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brudzew nr XXXIII/223/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brudzew.

Dotacja celowa przyznawana jest z budżetu Gminy Brudzew, w wysokości :

- 4.000 zł dla instalacji o przepustowości do 5 m3/ dobę

- 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 30 000zł dla instalacji o przepustowości powyżej 5m3/ dobę.

Wnioskodawcą może zostać: osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, osoba prawna, przedsiębiorca, jednostka sektora finansów publicznych.

Wnioskodawca nie może posiadać zaległości finansowych z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Brudzew.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków należy złożyć w Urzędzie Gminy Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, punkt informacyjny- parter.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Brudzew, pok.10 lub telefonicznie (63) 279 83 43 – Dominika Kaszyńska-Fisiak.

Wzór wniosku oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brudzew dostępne są na stronie internetowej Urzędu: www.brudzew.bip.net.pl w zakładce: Komunikaty i ogłoszenia - Przydomowe oczyszczalnie.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech