Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Akcja dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest

16 marzec 2017

Wójt Gminy Brudzew informuje, iż w terminie od dnia 20 marca do dnia 31 sierpnia 2017r. można składać wnioski w sprawie sfinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Środki na finansowanie zadania pochodzą z NFOŚiGW, WFOŚiGW, Budżetu Powiatu oraz Budżetu Gminy.

Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z :

- demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,

- zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem składowanych odpadów azbestowych.

Do skorzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne – w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, gminy, jednostki organizacyjne gminy, wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy ogródków działkowych oraz osoby prawne w tym parafie i spółdzielnie mieszkaniowe.

Usługa usuwania azbestu dla rolników – jeżeli dotyczy demontażu z budynku związanego z produkcją rolną – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.

Wnioski o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest należy składać w Urzędzie Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, pokój nr 10.

Więcej informacji pod nr telefonu : (63) 279 83 43 – Dominika Kaszyńska-Fisiak

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech