Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Informacja o złożeniu oferty

03 marzec 2017

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) Wójt Gminy Brudzew uznając celowość realizacji zadania może zlecić organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: “Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Brudzew” realizowanego w dniach od 14 - 18 marca 2017 r. złożył Gminny Klub Sportowy “ Kasztelania “ Brudzew.

W związku z powyższym każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi w Urzędzie Gminy Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew - Punkt Obsługi Interesanta (parter) w godz. 7:30 – 15:30.

Wiecej: http://brudzew.bip.net.pl/?a=5216

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech