Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

11 styczeń 2023

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzew

 Wójt Gminy Brudzew podaje do publicznej wiadomości:

- terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych zawarte w zarządzeniu nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023r. (link poniżej)

- kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, zawarte są w uchwale XXXI/200/2017 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 marca 2017r, a także w uchwale XLI/294/2021 Rady Gminy Brudzew
z dnia 12 października 2021r. zmieniającej powyższą uchwałę w zakresie załącznika
nr 1 dotyczącego kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli (link poniżej).

  • Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzew (link do zarządzenia: https://brudzew.bip.net.pl/?c=1148)
  • Uchwała nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do I klasy szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzew

(link do uchwały: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/3063/akt.pdf

  • Uchwała nr XLI/294/2021 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 października 2021r.
    w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych
    w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzew. (link do uchwały: https://brudzew.bip.net.pl/?a=7463 )

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech