Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Ekumenizm w Brudzewie

02 styczeń 2018

W Brudzewie, na miejscu zwanym kiedyś „Łysą Górką”, znajduje się niewielki cmentarz. Tutaj pochowani są ostatni właściciele majątku Brudzew, przedstawicie jednej z kilku gałęzi wielkopolskiej rodziny, których własnością przez ponad 150 lat były dobra brudzewskie. Od 2005 r. w każdą pierwszą niedzielę listopada na dworskim cmentarzu, na wspólnej modlitwie gromadzą się duchowni       i wierni wyznania katolickiego, ewangelicko-reformowanego i ewangelicko - augsburskiego. Odnowiony ze zniszczeń cmentarz Rodziny Kurnatowskich jest świadectwem naszej kultury i szacunku dla tych co odeszli. Miejsce wiecznego spoczynku przedstawicieli patriotycznej rodziny ziemiańskiej - dawnych właścicieli majątku Brudzew, „odrodziło się” dając początek ekumenicznej modlitwie. Ekumeniczne spotkania stały się tradycją, a dworski cmentarz w Brudzewie stał się znakiem jedności, „cegiełką” w budowaniu ekumenizmu.

Kurnatowscy szybko, gdyż już w XVI wieku stali się wyznawcami nauki Jana Kalwina. Związki małżeńskie też bardzo często zawierali z rodzinami kalwińskimi: Żychlińskimi, Bronikowskimi, Mieleckimi czy Potworowskimi. Miejsce wiecznego spoczynku znajdowali natomiast na cmentarzach: ewangelicko – reformowanym w Żychlinie pod Koninem i ewangelicko - augsburskim w Felicjanowie koło Władysławowa. Na tym ostatnim pochowani zostali dziadkowie i rodzice Wacława Kurnatowskiego, pierwszego, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku starosty kolskiego. Wacław, tak jak i jego przodkowie, pozostając przy kalwinizmie ożenił się jednak z katoliczką Marią Unrug. Oddalenie cmentarza w Felicjanowie, jak i katolicyzm pań Kurnatowskich przyczyniły się zapewne do tego, że po śmierci Wacława pochowano go w grobowcu wybudowanym na skraju parku mieszczącego się przy dworze.

Zgodę na pochówek wyraził biskup włocławski i pogrzeb mógł odbyć się w obrządku katolickim. Po wojnie opuszczony i zapomniany cmentarzyk ulegał dewastacji. Dopiero w 2005 r. dzięki działaniom podjętym przez Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, wspartym przez Urząd Gminy w Brudzewie, udało się go ocalić od całkowitego zniszczenia. Dziś kryje on doczesne szczątki Wacława Kurnatowskiego, „kalwina" zmarłego w 1922 r. oraz katolików: jego żony Marii, ich córki Cecylii, wnuków - Marka Gutta i Krzysztofa Morsztyna. Na cmentarzu znajdują się również tablice upamiętniające krewnych rodziny Kurnatowskich, którzy patriotyzm do Ojczyzny udokumentowali w powstańczych mogiłach, w Oświęcimiu, na Pawiaku.

Już po raz trzynasty (5 listopada 2017 r.) na tym cmentarzyku odbyło się ekumeniczne modlitewne spotkanie. Modlitwa to początek corocznego spotkania, w którym oprócz księży i wiernych różnych wyznań udział biorą przedstawiciele władzy samorządowej Gminy Brudzew, uczniowie lokalnych szkół ze swoimi nauczycielami, mieszkańcy Brudzewa, zaproszeni goście z innych stowarzyszeń i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa.

Zwieńczeniem ekumenicznej wspólnoty była Eucharystia w kościele parafialnym w Brudzewie, odprawiona przez proboszcza ks. kanonika Zbigniewa Wróbla. Słowo Boże wygłosił pastor z parafii ewangelicko-reformowanej z Żychlina ksiądz Tadeusz Jelinek. Zawsze na zakończenie liturgii odmawiana jest „Modlitwa sióstr”, którą Krystyna, najstarsza z 5 sióstr Kurnatowskich, codziennie wieczorem chodziła pomodlić się na tym cmentarzyku.

 Modlitwa sióstr.
O bądź pozdrowiona – ty ziemio rodzona
ty brudzewski łanie – i Ty polski Panie Boże.
Ustrzeż nas od zdrady – od wzajemnej zwady
spraw by miłość żyła – by ziemia rodziła zboże
Daj żyć ojców śladem – ich wiarą, przykładem
daj by pokolenia – swych dziadów sumienia były stróżami
Odpuść nasze winy – pobłogosław czyny
by nam życia sidła – nie splamiły skrzydła czuwaj nad nami.
W łaski swej promienie – wprowadź ojców cienie
by w sądu godzinę – zjednoczyć rodzinę usłysz nas, Chryste!
Daj, by Polska wstała – w zmartwychwstaniu ciała
brudzewskimi kwiaty – przystroisz jej szaty godów, wieczyste!.

Pastor Jelinek tak opisał (cytat z 2005 r.) swoje osobiste refleksje:

…Spotkanie na cmentarzu, pragnienie wspólnej modlitwy, było to nowe doświadczenie na nieznanym terenie, gdzie razem można było zwrócić swoje myśli do Boga. Dzielenie się Słowem Bożym, wyznaczonym na tą konkretną niedzielę, na nabożeństwie oraz wspólna modlitwa, było to jednoczące uniesienie umysłu i serca. To właśnie Bóg pobłogosławił nas, to miejsce i tą historię która, nas połączyła. Życie, działanie i wzajemne relacje w rodzinie Kurnatowskich i w społeczeństwie, świadczą o głębokiej chrześcijańskiej ekumenii, która miała miejsce na tamtych terenach. Świadczy o szukaniu jedności, porozumienia a nie różnic i barier….

Chrześcijańska Jedność

Modlitwa Ekumeniczna, to życzenie by być jedno w Kościele Jezusa Chrystusa, który założył jeden Kościół. Późniejsze w Nim podziały są dziełem ludzi, którzy nie zawsze byli Chrystusowi. Dlatego wspólne przebywanie ze sobą ludzi odmiennych wyznań jest faktem o dużym znaczeniu. W ten sposób każdy z nich przez swoją obecność wyraża szacunek dla pozostałych. Ludzie, którzy się kochają, chcą być razem. Jeśli są osobno, to nigdy nie nauczą się przebaczania i miłości. Uczymy się tolerancji, uczymy się poznawać siebie, spotykać z ludźmi, rozmawiać i uczymy się wspólnego przebywania. Wspomnienie tych, co odeszli obecne jest w wielu innych wyznaniach chrześcijańskich, także innych religiach. Nasza obecność w tym dniu, to świadectwo naszej postawy wobec ekumenizmu, wyraz szacunku dla innych. Jedności w wierze nie można narzucić odgórnie. Ona musi na nowo się narodzić, jako wewnętrzna potrzeba wszystkich wierzących. Jest ona przede wszystkim pytaniem o prawdziwość drogi i słuszność rozwiązań, przez które chrześcijanie i poszczególne Kościoły starają się zbliżyć do Ewangelii. Do zjednoczenia nie można doprowadzić drogą administracyjną. Dlatego ruch ekumeniczny rozwija się przede wszystkim w żywotnych wspólnotach.

                                                                                

                                                                                Ryszard Kaszyński

                                                                     Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech