Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody - Dąbrowa

04 październik 2017

W dniu 26 czerwca 2017r. Wójt Gminy Brudzew podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sieciowej na terenie SUW w msc. Dąbrowa, gmina Brudzew” współfinansowanej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 3 000 000,00 zł. i została dofinansowana z PROW w kwocie
1 496 377,00 zł.

Wykonawca robót został wyłoniony drogą przetargu publicznego i jest nim firma EUROAQUA Sp. z o.o. sp. k. z Poznania. Zakres prac obejmuje obudowę studni, budowę dwóch zbiorników zewnętrznych wody uzdatnionej o pojemności 150 m³ każdy, remont budynku stacji, wprowadzenie pełnej automatyki wraz z systemem monitoringu, zabezpieczenie w agregat prądotwórczy oraz kompletny system uzdatniania wody.

Przebudowa stacji ma na celu unowocześnienie technologii uzdatniania wody oraz wzrost jej produkcyjności. Zastosowane działania w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę jakości wody, polepszenie ciśnienia w sieci oraz poprawę bezpieczeństwa przeciw pożarowego.

Umowny termin zakończenia prac to 30.03.2018 r.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech