Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

BUDOWA PARTNERSTW MIĘDZYSEKTOROWYCH

28 wrzesień 2017

Wójt Gminy Brudzew Cezary Krasowski wziął udział w konferencji BUDOWA PARTNERSTW MIĘDZYSEKTOROWYCH WE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ - Polskie doświadczenia z wdrażania mechanizmu EOG zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot. Konferencja odbyła się w Gdańsku i była podsumowaniem sześcioletniego procesu wdrażania Programu PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. W ramach ww. programu 4 lata temu samorządy gmin Powiatu Tureckiego oraz Turecka Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R utworzyły partnerstwo, które za główny cel postawiło sobie poprawę sytuacji gospodarczej na terenie Powiatu Tureckiego. Liderem i koordynatorem działań w programie było Miasto Turek. Efektem wspólnie realizowanego projektu było m. in. opracowanie kompletnej i komplementarnej dokumentacji, która pozwoli uruchomić konkretne działania inwestycyjne na terenie Powiatu Tureckiego, w tym:

  • Zintegrowanej strategii rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025;
  • Koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu;
  • Studium transportowego dla obszaru Powiatu;
  • Strategii marki i produktu turystycznego dla obszaru Powiatu;
  • Dokumentacji związanej z powołaniem Funduszu poręczeń kredytowych oraz Funduszem Pożyczkowym dla podmiotów gospodarczych

Konferencja w Gdańsku była niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń między partnerstwami samorządowymi, beneficjentami projektów w ramach Programu regionalnego PL06, a także do przedstawienia przez poszczególne Partnerstwa rezultatów wdrażanych projektów.

Wójt Gminy Brudzew podczas swojego wystąpienia przedstawił prezentację pt. "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego" omawiając genezę zawiązania współpracy między samorządami Powiatu Tureckiego, wskazał na trudności w zarządzaniu projektem przy tak dużej liczbie jego uczestników, podkreślił także znaczenie doświadczenia współpracy wewnątrz projektu, które stać się może ważnym czynnikiem zapewniającym trwałość działań w partnerstwie gmin Powiatu Tureckiego w przyszłości.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech