Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Narada Sołtysów Gminy Brudzew

26 kwiecień 2017

W miniony poniedziałek, 24 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy odbyła się Kwartalna Narada Sołtysów Gminy Brudzew.

Spotkanie rozpoczął Pan Jerzy Sobieszczański - Przewodniczący Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Brudzew. Pan Jerzy przywitał wszystkich zaproszonych gości - Kierownika ARiMR w Turku Pana Tadeusza Geblera, Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Turku Pana Marka Pańczyka, Komendanta Powiatowego w Turku – Pana Michała Grzelaka a także przedstawicieli Urzędu Gminy Brudzew na czele z Wójtem Cezarym Krasowskim oraz wszystkich Sołtysów Gminy Brudzew.

Spotkanie rozpoczęto od wystąpień zaproszonych gości, którzy przedstawili sołtysom bieżące informacje dotyczące działalności placówek przez nich reprezentowanych.

Głos zabrał także Wójt Gminy Brudzew przekazując informację o planach związanych z terenami inwestycyjnymi oraz pokopalnianymi. Nawiązując do wypowiedzi Pana Krasowskiego głos zabrała Pani Nina Kropidłowska przedstawiając zebranym sprawę wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew.

Istotną kwestią podczas narady było przedstawienie informacji przez Panią Dominikę Kaszyńską-Fisiak na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Pani Monika Merdzińska przedstawiała sołtysom zbliżające się zmiany w systemie oświaty, mianowicie sprawę dowozu uczniów do szkół, wyposażenia placówek w pracownie przedmiotowe oraz pomoce dydaktyczne.

Na zakończenie spotkanie głos zabrała Pani Sylwia Zielińska-Adasiak informując sołtysów o nowelizacji ustawy ws. wycinki drzew.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech